516-0415/01 – Optoelectronics ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLU03 doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on the coherent and incoherent sources for optical communication systems, their basic principles of activity, structure and circuit solutions. The final part is devoted to the introduction to optical waveguide stuctures, as planar as fibers.

Compulsory literature:

1. Senior, J. M.: Optical fiber communications - principles and pra ctise. Prentice Hall Inc., 2. vydání, 1992, ISBN 0-13-635426-2 2. Ghatak, A. K., Thyagarajan, K.: Introduction to fiber optics. Cambridge University Press, 1. vydání, 1998, ISBN 0-521-577853

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod 2. Kvantová mechanika 2.1. Částice v jednorozměrné potenciálové jámě 2.2. Částice v trojrozměrné potenciálové jámě 2.3. Průnik částice do potenciálové přehrady 2.4. Tunelový jev 2.5. Lineární harmonický oscilátor 3. Atomová a molekulová spektra 3.1. Kvantová čísla 3.2. Elektronová konfigurace 3.3. Celkový moment hybnosti 3.4. Atomová spektra 4. Pásová teorie látek 4.1. Elektrony izolovaného atomu 4.2. Základy pásové teorie 4.3. Pásové diagramy pro polovodič, izolant a kov při teplotě 0K 4.4. Vlastní polovodič, Fermiho hladina 4.5. Dotované polovodiče 4.6. Účinek příměsí v pásovém diagramu 5. Vlastnosti přechodů u polovodiče 5.1. Rozdělení přechodů 5.2. Přechod PN 5.3. Polovodičová dioda 5.4. Bipolární tranzistor 6. Zdroje optického záření 6.1. Přirozené zdroje optického záření 6.2. Umělé zdroje optického záření 6.2.1. Zdroje koherentního optického záření 6.2.2. Zdroje nekoherentního optického záření 6.2.3. Tepelné zdroje optického záření 6.2.4. Luminiscenční optické záření 6.3. Lasery 6.3.1. Základy činnosti laseru 6.3.2. Aktivní prostředí. Inverze populace 6.3.3. Optický rezonátor 6.4. Typy laserů 6.4.1. Lasery v pevné fázi - polovodičové lasery 6.4.2. Plynové lasery 6.4.3. Kapalinové lasery 6.4.4. Chemické lasery 6.5. Aplikace laserů 7. Šíření optického záření 7.1. Popis šíření optického záření 7.1.1. Optické zákony, principy, jevy a stavy 7.1.1.1. Prostředí homogenní 7.1.1.2. Prostředí nehomogenní 7.1.1.3. Prostředí anizotropní 7.1.2. Geometrická optika 7.1.3. Vlnová optika 7.1.4. Fotonová (kvantová) optika 7.2. Vlnová rovnice 7.3. Interference světla 7.3.1. Dvojsvazková interference 7.3.2. Vícesvazková interference 7.3.3. Interferometry 7.4. Holografie 7.5. Optické komunikace 8. Detektory optického záření 8.1. Charakteristické parametry detektorů 8.2. Tepelné detektory 8.3. Fotoelektrické detektory, fotonky, fotonásobiče 8.4. Pneumatické detektory 8.5. Chemické detektory 8.6. Šum detektorů 8.7. Analytické detekční metody 8.7.1. Metody založené na interakci elektron - látka 8.7.2. Metody založené na interakci iont - látka 8.7.3. Metody založené na interakci foton - látka 8.7.4. Metody založené na interakci fonon - látka 9. Infračervené záření 9.1. Energetické charakteristiky 9.2. Zdroje a detektory IČ záření 9.3. Vytváření IČ obrazů a bezdotykové měření teplot

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner