516-0421/01 – Aplikovaná fyzika (AFY)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
HLU03 prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vybrané fyzikální jevy Kombinovat poznatky z oblastí klasické a moderní fyziky Sumarizovat získané vědomosti a znalosti Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje studenty s vybranými partiemi moderní fyziky se zaměřením na teorii elektromagnetického pole, strukturu látek, chování elementárních částic a jeho makroskopické důsledky a využití. Matematický aparát je užíván jen v omezené míře, je doplňován ilustracemi a kvalitativními rozbory studovaných problémů.

Povinná literatura:

Literatura k celku I: Sedlák B., Štoll I.: Elektřina a magnetismus, Academia Praha, 1993 nebo Votruba V., Muzikář Č.: Theorie elektromagnetického pole, NČSAV, 1955 nebo Haňka L.: Teorie elektromagnetického pole, SNTL Praha 1975 Literatura k celku II: Beiser A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1975 nebo angl.orig.: Perspectives of Modern Physics, McGraw-Hill, NY 1969; Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy prednášky z fyziky 4,5, Alfa, Bratislava 1990 nebo angl.orig.: The Feynman lectures on physics, Addison-Weslwy 1966 nebo český překlad Fragment 2000…; Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika 5. díl Moderní fyzika )VITIUM a PROMETHEUS, Praha 2000 angl.orig.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997 Literatura k celku III: Kittel Ch., Úvod do fyziky pevných látek nebo Hrivnák Ĺ. a kol. Teória tuhých látok; Pištora J.: Elektronické prvky, VŠB 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Vybrané partie teorie elektromagnetického pole. · Maxwellovy rovnice, zákon celkového proudu, Gaussův zákon elektrostatiky, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, rovnice kontinuity, aplikace na dané podmínky · Energie elektromagnetického záření, zákon zachování energie, Poyntingův vektor · Vlnová rovnice, monochromatické vlny, Helmholtzova rovnice, řešení ve tvaru rovinných vln · Vodivá prostředí, vlnová rovnice ve vodivém prostředí, komplexní permitivita a index lomu · Polarizace světla · Odraz a lom elektromagnetických vln 2) Základy kvantové mechaniky · Kvantové vlastnosti světla, vlnové vlastnosti částic a jejich projevy v experimentech. Základní principy kvantově mechanického popisu mikročástic. · Časový vývoj stavu mikročástice a stacionární stavy. Schrödingerova rovnice. Spojitá a diskrétni spektra energií, ilustrace na modelových příkladech volné částice a částice vázané v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě. · Kvalitativní rozbor nejdůležitějších praktických výsledků využití Schrödingerovy rovnice - tunelový jev, harmonický oscilátor, atom vodíku. · Chování souborů identických částic, bosony a fermiony, vylučovací princip. 3) Elektrické, optické a magnetické vlastnosti látek · Energetické spektrum elektronů v krystalu, Schrödingerova rovnice v periodickém potenciálu. · Vodiče, polovodiče a izolanty. · Souvislost s optickými vlastnostmi tuhých látek. · Magnetismus pevných látek

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.