516-0501/05 – Fyzika I ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je získání přehledu o fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních poznatků z fyziky potřebných pro studium technické vysoké školy a jejich aplikaci v praxi. Fyzika I. se zabývá pohybem hmotného bodu a soustav, pohybem těles a kapalin. Další partií je tepelný pohyb a v závěru je zařazeno gravitační a elektrostatické pole.

Povinná literatura:

1. Fojtek, A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, 2. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 1997 (1. vyd. 1990, dotisky 1993, 1999) 2. Fojtek, A., Švec, J., Müllerová, E., Krček, B.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, 2. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 1998 (1. vyd. 1992, dotisk 1995) 3. Kopečný, J., Mádr, V., Pištora, J., Fojtek, A., Foukal, J.: Fyzikální měření. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 1999 4. Fojtek, A., Foukal, J.: Tabulky vybraných fyzikálních a technických veličin. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB, 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. ÚVOD Předmět a rozdělení fyziky. Fyzikální zákony a veličiny, zákonné měřicí jednotky. Základy vektorového počtu. II. HMOTA A JEJÍ FYZIKÁLNÍ FORMY Hmota (matérie), látkové materiální objekty, fyzikální pole jako forma hmoty. III. FORMY FYZIKÁLNÍHO POHYBU 1. Kinematika. Zákl. pojmy, přímočarý, křivočarý a kruhový pohyb hmotného bodu. 2. Dynamika. Newtonovy pohybové zákony, síla, Newtonova pohybová rovnice.Síly při křivočarém pohybu. Inerciální vztažné soustavy. Mechanická práce, výkon, energie. 3. Pohyb tuhého tělesa. Moment síly, moment hybnosti. Hmotný střed, těžiště. Impulsové věty, podmínky rovnováhy. Moment setrvačnosti, pohybová rovnice. Práce a výkon při rotačním pohybu. Fyzické kyvadlo. 4. Hydromechanika. Zákl. vlastnosti kapalin, zákony hydrostatiky, pohyb ideální a viskózní kapaliny. 5. Tepelný (molekulový) pohyb.Teplota, ideální plyn a změny jeho stavu. Van der Waalsova rovnice.Teplo, kinetická teorie tepla, vnitřní energie, hlavní věty termodynamiky, vratné a kruhové děje, entropie. Fázové změny. Šíření tepla. IV. FYZIKÁLNÍ POLE 1. Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon, charakteristiky gravit. pole, práce sil gravit. pole. Gravitační pole Země, pohyby v poli Země. 2. Elektrostatické pole. El. náboj, intenzita, Gaussova věta. Práce sil el. pole, potenciál, napětí, kapacita. Elst. pole v látkovém prostředí,energie pole. 3. Elektrický proud. Pojem, el. proud v kovech, proudový obvod se zdrojemnapětí, Kirchhoffovy zákony. Energie el. proudu. Vedení el. proudu v kapalinách, plynech a vakuu. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MODERNÍ FYZIKY

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.