516-0507/01 – Fyzika hornin ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1965/1966Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V úvodních přednáškách tohoto kurzu jsou probrány základní poznatky o struktuře pevných látek (vazby v pevných látkách, pásová struktura pevných látek, atd.) a obecné informace o fyzikálních vlastnostech hornin. V dalších přednáškách jsou pak postupně probírány mechanické, tepelné, elektrické, magnetické a jaderné vlastnosti hornin. Je kladen důraz na závislost příslušných vlastností na vnitřních a vnějších podmínkách, vzájemné vazby jednotlivých vlastností a jejich praktický význam. Tato část přednášek je doplněna vybranými vlastnostmi kapaliny a plynů. V závěrečných přednáškách jsou pak probrány metody analýzy látek a metody a způsoby měření fyzikálních vlastností látek v průmyslové praxi.

Povinná literatura:

1. Rževskij, V. V., - Novik, G.Ja.: Osnovy fiziki gornych porod, Nědra, Moskva 1973 2. Schön, J.: Petrophysik, Akademie Verlag, Berlin 1983 3. Kobranova, V.: Petrofizika, Nědra, Moskva 1986 4. Švec, J.: Aplikovaná fyzika pro geologické obory, skripta VŠB-TU Ostrava 1990 5. Fojtek, A.: Aplikovaná fyzika pro hornické obory, skripta VŠB-TU Ostrava 1990

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

ZÁKLADNÍ POZNATKY O STRUKTUŘE PEVNÝCH LÁTEK Atomy, struktura molekul, vazby v pevných látkách, krystalové struktury, pásová struktura pevných látek. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HORNIN – úvodní poznámky Rozdělení fyzikálních vlastností hornin, vliv vnějších a vnitřních podmínek, odběr vzorků, laboratorní měření a měření in situ, vyhodnocení měření, voda v horninách. MECHANICKÉ VLASTNOSTI HORNIN Hustota, měrná objemová hmotnost, pórovitost, distribuce póru, nasákavost, vlhkost, moduly pružnosti a přetvárnosti, tvrdost, pevnost, obrusnost. TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN Tepelná a teplotní vodivost, tepelná kapacita, teplotní roztažnost, tepelná napětí. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI HORNIN Polarizace hornin, piezoelektrický jev, vedení elektrického proudu v horninách, elektrická vodivost, permitivita, silové účinky elektrického pole, pohyb částic v elektrickém poli. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI HORNIN Dia-, para- a fero-minerály, magnetická polarizace, remanence, Curierova teplota, silové účinky magnetického pole, pohyb částic v magnetickém poli. JADERNÉ VLASTNOSTI HORNIN Jaderné záření, přirozená a umělá radioaktivita, radioaktivita minerálů a hornin. VYBRANÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech, viskozita, povrchové napětí, kapilarita, jevy na rozhraní. METODY ANALÝZY LÁTEK MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ LÁTEK V PRŮMYSLU Využití ionizujícího záření a ultrazvuku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 16  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 17  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.