516-0508/01 – Radiation Protection (OZ)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Ionization radiation belongs to the important factors that affect living and working environment. The subject includes properties of radiation, the methods of protection against outer irradiation and inner contamination, monitoring and solving of radiation problems.

Compulsory literature:

1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní poznatky o ionizujícím záření. 2. Dozimetrické veličiny a jednotky, detektory, radiometrická měření. 3. Biologické účinky záření, zdroje ionizujícího záření. 4. Cíle a principy ochrany radiační ochrany. 5. Způsoby ochrany pracovníků před zevním ozářením. 6. Otevření zářiče, vnitřní kontaminace, ochrana před vnitřní kontaminací. 7. Monitorování pracovníků a prostředí, referenční úrovně, monitorovací programy. 8. Radiační nehody a havárie. 9. Řešení praktických situací a příkladů v ochraně před ionizujícím zářením. 10.Legislativa v oblasti radiační ochrany. 11.Využití ionizujícího záření v technické praxi.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 16  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 17  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner