516-0509/01 – Physics III - PSP ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
FOJ20 doc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
STA65 RNDr. František Staněk, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. *Aplikace pohyb. rovnice rotačního pohybu (kyvadlo fyzické a matematické). 2. Hydromechanika ideálních tekutin (zákl. pojmy a zákony hydrostatiky, zákonitosti proudění ideální kapaliny. 3. *Základní poznatky kinetické teorie tepla (tepla a tlak z hlediska kinetické teorie, vnitřní energie plynů). 4. *Fázové přechody (fáze a skupenství, Clapeyronova rovnice). 5. *Šíření tepla (ustálené a neustálené šíření, jejich zákonitosti, přestup a prostup tepla). 6. Gravitační pole (Newtonův gravitační zákon, charakteristiky pole K, V, tíhové pole země, pohyby v gravitačním poli homogenním a nehomogenním). 7. *Elektrostatické a magnetické pole v látkovém prostředí. 8. *Skládání kmitů a vln, stojaté vlnění. 9. *Vlnová rovnice. 10.*Maxwellovy rovnice. 11.Základní poznatky speciální teorie relativity (Einsteinovy postuláty, relativistická kinematika, relativistická dynamika). 12.Základy kvantové fyziky (částicové vlastnosti vln, vlnové vlastnosti částic, základy kvantové mechaniky). 13.Elementární částice (pojem, rozdělení, vlastnosti). 14.*Elektronový obal atomu (kvantový model atomu vodíku, stavba víceelektronových atomů). *doplnění kapitol probíraných ve Fyzice I., II. pro bakalářské studium (bez označení kapitoly ve Fyzice I., II. neprobírané).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0
                Project Project 20  0
        Examination Examination 80 (80) 0
                Written examination Written examination 70  0
                Oral Oral examination 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner