516-0514/01 – Engineer Physics (IF)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOJ20 doc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
FOU20 RNDr. Jaroslav Foukal, Ph.D.
MAD20 prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to complete physical information necessary for Master programme, that are not contained in Bachelor programme. The information is completed on higher mathematical level. Some new chapters are added (hydromechanics, gravitation field, basic knowledge of special theory of relativity, quantum physics, elementary particles).

Compulsory literature:

1. Halliday, D., Resnick, R., Walder, J.: Fundamentals of Physics, Fifth Editon Extended, 1997, John Wiley and Sons, Inc. 2. Pekárek, S., Murla, M.: /hysics I, Department of Physics, FEE, CTU, Praha, 1992 3. Pekárek, S., Murla, M.: Physics II, ČVUT, Praha, 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Doplnění vybraných partií Bakalářské fyziky na základě užití vyšší matematiky (aplikace Newtonovy pohybové rovnice, kyvadla, síly v inerciálních a neinerciálních soustavách, skládání kmitů a vln, vlnová rovnice). 2. Gravitační pole. Gravitační a tíhové pole, charakteristiky, pohyby v tíhovém poli Země. 3. Elmg. pole. Elektrické a magnetické pole v látkovém prostředí. Elmg. vlny, Maxwellovy rovnice, elmg. záření. 4. Základní poznatky speciální teorie relativity. 5. Základy kvantové fyziky. Částicové vlastnosti vln, vlnové vlastnosti částic, kvantová mechanika. 6. Atomová fyzika. Elektronový obal atomu, kvantový model, stavba víceelektronových atomů. Jádro atomu, vazebná energie, radioaktivita, jaderné reakce. 7. Vybrané kapitoly moderní fyziky. Kvantové generátory, lasery, optické komunikační systémy, spektrometrie, základy teorie pevných látek, nanostruktury, diagnostické metody.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Written exam Written test 18  0 3
                Other task type Other task type 15  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 17  0 3
                Oral Oral examination 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.