516-0614/01 – Aplikovaná fyzika (AF)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vybrané fyzikální jevy Kombinovat poznatky z oblastí klasické a moderní fyziky Sumarizovat získané vědomosti a znalosti Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Anotace

– stavba, struktura a vlastnosti pevných látek; - charakteristika a aplikace přenosových jevů; - fyzikální základy diagnostických metod;

Povinná literatura:

1) Kapoun K., Wyslych P.: Vybrané kapitoly moderní technické fyziky, skriptum VŠB-TU Ostrava, 1987 2) Krempavský J.: Fyzika, ALFA Bratislava – SNTL Praha, 1982 3) Beiser A.: Úvod do moderní fyziky Akademia Praha, 1975 4) Feynman, R. P.: Feynmanovy přednášky z fyziky, ALFA Bratislava 1982 5) Kleine Enzyklopadie: ATOM – Struktur der Materie, VEB Leipzig, 1970

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavba, struktura a vlastnosti pevných látek 1.1. Kvantově mechanické pojetí stavby pevných látek 1.2. Struktura pevných látek a jejich vlastnosti (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, termoelektrické a optické) 2. Přenosové jevy 2.1. Teorie přenosových jevů, rovnice kontinuity 2.2. Aplikace přenosových jevů (vedení tepla, difuse, proudění, přenos látky, šíření zvuku, sdílení energie zářením) 3. Fyzikální základy diagnostických metod 3.1. Klasické diagnostické metody (ultrazvukové, radiační, šlírovací, interferometrické) 3.2. Moderní diagnostické metody (Kvantové generátory, holografické metody, Wossbauerova spektroskopie, Augerova spektroskopie, SPM – rastrovací sondová mikroskopie, STM – rastrovací tunelová mikroskopie, AFM – mikroskopie atomárních sil)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku