516-0616/01 – Fyzika (FAP)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popis základních fyzikálních jevů, základní fyzikální zákony obecné fyziky, aplikace fyzikálních zákonů v techniceké praxi, řešení jednoduchých matematických úloh, zejména úloh vhodných pro automobilový průmysl.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je získat přehled o základních fyzikálních pojmech a zákonitostech potřebný pro úspěšné absolvování navazujících odborných předmětů v rozsahu Bc. studia.

Povinná literatura:

Fojtek, A., Foukal, J., Mádr, V., Wyslych, P.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB-TUO. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava,1995 (2. vydání 2001) Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2000(2. vydání)

Doporučená literatura:

Skriptum Sbírka příkladů z fyziky, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2000(2. vydání)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předpokládá se systematická domácí příprava studentů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PREZENČNÍ STUDIUM Výukový týden + tematický celek 1. Matematické minimum a užití SŠ matematiky ve fyzice Velikost a směr výslednice vektorů, užití skalárního a vektorového součinu, fyzikální význam derivace a integrálu 2. Kinematika těles Rovnoměrný pohyb přímočarý, rovnoměrně zrychlený pohyb translační a rotační, rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb po kružnici 3. Dynamika těles Newtonův zákon síly, mechanická práce, zákon zachování energie, pohyb tělesa po nakloněné rovině, třecí síly 4. Mechanika tekutin + 1. zápočtová práce Pascalův zákon, Archimédův zákon, zákon kontinuity, Bernoulliho rovnice, odoorové síly při obtékání těles 5. Termodynamika Stavová rovnice ideálního plynu, děj izotermický, izobarický, izochorický a 1. věta termodynamiky 6. Gravitační pole Všeobecný gravitační zákon, intenzita gravitačního pole, gravitační potenciál, kosmické rychlosti, volný pád tělesa a vrhy v gravitačním poli 7. Kmitání, vlnění Základní rovnice harmonického kmitání, postupného a stojatého vlnění, dynamika a energie kmitání a vlnění 8. Elektřina a magnetické pole + 2. zápočtová práce. Coulombův zákon, Ohmův zákon, Kirchfoffovy zákony, indukce magnetického pole cívky, Hopkinsův zákon 9. Elektromagnetické pole Induktance cívky, kapacitance kondenzátoru, impedance a admitance RLC obvodu, Thomsonův vztah 10. Geometrická optika Zákon odrazu a lomu světla, zobrazování dutým a vypuklým zrcadlem, zobrazování spojkou a rozptylkou, zvětšení, princip zobrazování mikroskopem a dalekohledem 11. Vlnová optika Interference na tenké vrstvě, interferenčně ohybový jev na optické mřížce, polarizace, energie světla, vlnová délka a frekvence světla 12. Práce matematického minima + 3. zápočtová práce 13. Časová rezerva, opravy prací. 14. Udělování zápočtu, konzultace ke zkoušce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  33
        Zkouška Zkouška 65  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku