516-0705/02 – Ochrana před zářením (OZ)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Ionizující záření patří k významným faktorům, které ovlivňují životní a pracovní prostředí. Přednáškový kurz je zaměřen na vlastnosti záření, způsoby ochrany před vnějším ozářením a vnitřní kontaminací, monitorování a řešení radiačních metod.

Povinná literatura:

1) Sabol, J.: Příručka dozimetrie a ochrany před zářením, ČVUT, Praha 1996 2) Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření, ČVUT, Praha 1996 3) Šeda, J.: Dozimetrie životního prostředí, ČVUT, Praha 1991 4) Kol. autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření, Sborník uč. textů, DT Ostrava, spol. s r.o., Ostrava 1998 5) Kol. autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní poznatky o ionizujícím záření. 2. Dozimetrické veličiny a jednotky, detektory, radiometrická měření. 3. Biologické účinky záření, zdroje ionizujícího záření. 4. Cíle a principy ochrany radiační ochrany. 5. Způsoby ochrany pracovníků před zevním ozářením. 6. Otevření zářiče, vnitřní kontaminace. 7. Monitorování pracovníků a prostředí. 8. Radiační nehody a havárie. 9. Řešení praktických situací a příkladů v ochraně před ionizujícím zářením. 10.Radioaktivní odpady. 11.Legislativa v oblasti radiační ochrany. 12.Využití ionizujícího záření v technické praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 17  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku