516-0705/02 – Radiation Protectin (OZ)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Ionization radiation belongs to the important factors that affect living and working environment. The subject includes properties of radiation, the methods of protection against outer irradiation and inner contamination, monitoring and solving of radiation problems.

Compulsory literature:

1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní poznatky o ionizujícím záření. 2. Dozimetrické veličiny a jednotky, detektory, radiometrická měření. 3. Biologické účinky záření, zdroje ionizujícího záření. 4. Cíle a principy ochrany radiační ochrany. 5. Způsoby ochrany pracovníků před zevním ozářením. 6. Otevření zářiče, vnitřní kontaminace. 7. Monitorování pracovníků a prostředí. 8. Radiační nehody a havárie. 9. Řešení praktických situací a příkladů v ochraně před ionizujícím zářením. 10.Radioaktivní odpady. 11.Legislativa v oblasti radiační ochrany. 12.Využití ionizujícího záření v technické praxi.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 17  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner