516-0711/01 – Základy fyziky (ZF)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity1
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
STA65 RNDr. František Staněk, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Cílem studia je upevnění základních znalostí fyziky všech studentů a jejich sjednocení na společnou úroveň potřebnou pro studium technické vysoké školy. Základy fyziky jsou přehledem základních fyzikálních zákonitostí od mechaniky hmotného bodu až po základ teorie elektromagnetického pole.

Povinná literatura:

1) Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, SPN Praha, 1991, 2) Přehled středoškolského studia, II. Soubor – Fyzika, kolektiv autorů pod vedením dr. Peškové a prof. Kropáčkové, ORFEUS Praha, 1992. 3) Fojtek A., Foukal J., Mádr V., Wyslych P.: Fyzika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB, VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1993. 4) Fojtek A., Foukal J., Mádr V., Wyslych P.: Základy fyziky pro bakalářské studium na VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2000.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU - prezenční studium: - rozdělení fyziky, fyzikální veličiny a jejich jednotky, fyzika a řešení technických problémů, fyzika na FBI, vektorová algebra - KINEMATIKA HB (pohyb, hmotný bod, vztažná soustava, relativnost pohybu a klidu, trajektorie, dráha, polohový vektor, rychlost a zrychlení, klasifikace pohybů, pohyb přímočarý, volný pád) - POHYB HB PO KRUŽNICI (frekvence, perioda, obvodová rychlost, zrychlení (tečné, normálové a celkové), úhlová rychlost, úhlové zrychlení) - DYNAMIKA HB (síla, statické a dynamické účinky síly, skládání sil, hybnost, Newtonovy pohybové zákony, pohybová rovnice a její aplikace) - MECHANIKA TT (tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb, moment síly, momentová věta, skládání sil, těžiště, mechanická práce, kinetická a potenciální energie, zákon zachování mechanické energie, srovnání veličin posuvného a otáčivého pohybu) - MECHANICKÉ KMITÁNÍ (kmitavý pohyb, harmonické kmity – okamžitá výchylka, amplituda, perioda, frekvence, kmit, kyv, fáze, počáteční fáze, energie) - MECHANICKÉ VLNĚNÍ (vznik a charakteristiky mechanického vlnění, příčné a podélné vlnění, odraz vlnění, šíření vlnění v prostoru, Huygensův princip, interference vlnění) - NAUKA O TEPLE (teplo, teplota, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, teplotní délková a objemová roztažnost látek, Ideální plyn, popis stavu plynu, stavové veličiny, stavové změny ideálního plynu, stavová rovnice, práce a vnitřní energie plynu, 1. věta termodynamiky ) - GRAVITAČNÍ POLE (Newtonův gravitační zákon, intenzita, gravitační pole Země) - ELEKTRICKÉ POLE (vlastnosti el. náboje, zákon zachování el. náboje, Coulombův zákon, intenzita, siločáry, práce v homogenním el. poli, el. potenciál, napětí, kapacita, kondenzátory, srovnání charakteristik gravitačního a elektrického pole) - ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH (elektronová vodivost kovů, elektrický proud, jednoduchý elektrický obvod, elektromotorické a svorkové napětí, elektrický odpor, spojování rezistorů, práce v elektrickém obvodu, výkon el. proudu, Kirchhoffovy zákony, řešení elektrických obvodů) - MAGNETICKÉ POLE, ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE (charakteristika magnetických polí, indukční čáry, magnetická indukce, magnetický indukční tok, silové účinky magnetického pole, elektromagnetická indukce, zákon Faradayův a Lenzův) OSNOVA PŘEDMĚTU - kombinované studium: 1. Úvod, obecné fyzikální zákony 2. Kinematika (kinematické veličiny, pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený) 3. Dynamika (pohybová rovnice, zákon o zachování mechanické energie) 4. Termika (stavové veličiny, stavové změny, 1. věta termodynamiky) 5. Základní charakteristiky fyzikálních polí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Projekt Projekt 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.