516-0717/01 – Fyzika I (FYI)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
VAL30 doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat základní poznatky středoškolské fyziky z oblasti mechaniky a termodynamiky Definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony Řešit jednoduché úlohy a diskutovat jejich výsledky

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem studia je upevnění základních znalostí fyziky všech studentů a jejich sjednocení na společnou úroveň potřebnou pro studium technické vysoké školy. Fyzika I. je přehledem základních fyzikálních zákonitostí od mechaniky hmotného bodu až po termodynamiku.

Povinná literatura:

Pracovní sešity dostupné na http://rccv.vsb.cz/studium/fast/fast.htm – Pracovní sešit 1: Mechanika - Pracovní sešit 2: Tekutiny a nauka o teple Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, SPN Praha, 1991, Odmaturuj z fyziky Rok vydání: 2006, Vydal: Didaktis – Brno, ISBN: 80-7358-058-6

Doporučená literatura:

D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 1 – Mechanika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 2 – Mechanika, Termodynamika Barčová, K., Foukal, J.: Bakalářská fyzika (pracovní texty k přednáškám pro studenty bakalářského studia FBI), 1. vyd. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005 - 239 s.: il. ISBN 80-86634-45-0 (brož.) Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF - 2. vyd. - Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2011 - 192 s.: il. ISBN 978-80-248-2382-9 (brož.) Trojková J.: Základy fyziky, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007 Trojková J., Ciprian D.: Sbírka úloh z fyziky I, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 písemné zápočtové testy v průběhu semestru a samostatné řešení zadaných úloh (s bodovým ohodnocením)

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU - p r e z e n č n í studium: - rozdělení fyziky, fyzikální veličiny a jejich jednotky, fyzika a řešení technických problémů, fyzika na FBI, vektorová algebra - KINEMATIKA HB (pohyb, hmotný bod, vztažná soustava, relativnost pohybu a klidu, trajektorie, dráha, polohový vektor, rychlost a zrychlení, klasifikace pohybů, pohyb přímočarý, volný pád) - POHYB HB PO KRUŽNICI (frekvence, perioda, obvodová rychlost, zrychlení (tečné, normálové a celkové), úhlová rychlost, rovnoměrný pohyb po kružnici) - DYNAMIKA HB (síla, dynamické účinky síly, skládání sil, hybnost, Newtonovy pohybové zákony, pohybová rovnice a její aplikace) - MECHANIKA TT (tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb, moment síly, mechanická práce, kinetická a potenciální energie, zákon zachování mechanické energie, srovnání veličin posuvného a otáčivého pohybu) - MECHANICKÉ KMITÁNÍ (kmitavý pohyb, harmonické kmity – okamžitá výchylka, amplituda, perioda, frekvence, kmit, kyv, fáze, počáteční fáze, energie) - MECHANICKÉ VLNĚNÍ (vznik a charakteristiky postupného mechanického vlnění) - NAUKA O TEPLE (teplo, teplota, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, teplotní délková a objemová roztažnost látek, ideální plyn, popis stavu plynu, stavové veličiny, stavové změny ideálního plynu, stavová rovnice, práce a vnitřní energie plynu, 1. věta termodynamiky) - FYZIKÁLNÍ POLE (gravitační, elektrostatické a magnetické pole: Newtonův gravitační zákon, intenzita gravitačního pole, vlastnosti el. náboje, Coulombův zákon, intenzita, el. siločáry, magnetická indukce, indukční čáry, srovnání charakteristik jednotlivých polí) - ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE (zákon Faradayův a Lenzův) OSNOVA PŘEDMĚTU - k o m b i n o v a n é studium: 1. Úvod, obecné fyzikální zákony 2. Kinematika (kinematické veličiny, pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený) 3. Dynamika (pohybová rovnice, zákon zachování mechanické energie) 4. Termika (stavové veličiny, stavové změny, 1. věta termodynamiky) 5. Základní charakteristiky fyzikálních polí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Zápočtová práce Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní