516-0717/02 – Fyzika I (FYI)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat základní poznatky středoškolské fyziky z oblasti mechaniky a termodynamiky Definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony Řešit jednoduché úlohy a diskutovat jejich výsledky

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem studia je upevnění základních znalostí fyziky všech studentů a jejich sjednocení na společnou úroveň potřebnou pro studium technické vysoké školy. Fyzika I. je přehledem základních fyzikálních zákonitostí od mechaniky hmotného bodu až po termodynamiku.

Povinná literatura:

Pracovní sešity dostupné na http://rccv.vsb.cz/studium/fast/fast.htm – Pracovní sešit 1: Mechanika - Pracovní sešit 2: Tekutiny a nauka o teple Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, SPN Praha, 1991, Odmaturuj z fyziky Rok vydání: 2006, Vydal: Didaktis – Brno, ISBN: 80-7358-058-6

Doporučená literatura:

D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 1 – Mechanika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 2 – Mechanika, Termodynamika Barčová, K., Foukal, J.: Bakalářská fyzika (pracovní texty k přednáškám pro studenty bakalářského studia FBI), 1. vyd. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005 - 239 s.: il. ISBN 80-86634-45-0 (brož.) Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF - 2. vyd. - Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2011 - 192 s.: il. ISBN 978-80-248-2382-9 (brož.) Trojková J.: Základy fyziky, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007 Trojková J., Ciprian D.: Sbírka úloh z fyziky I, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 písemné zápočtové testy v průběhu semestru a aktivita ve cvičeních; závěrečný test

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU - p r e z e n č n í studium: – rozdělení fyziky, fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI, fyzika a řešení technických problémů, fyzika na FBI, základy vektorové algebry – KINEMATIKA HB (pohyb, hmotný bod, vztažná soustava, relativnost pohybu a klidu, trajektorie, dráha, polohový vektor, rychlost a zrychlení, klasifikace pohybů, pohyb přímočarý, volný pád, skládání pohybů, vrhy) – POHYB HB PO KRUŽNICI (frekvence, perioda, obvodová rychlost, zrychlení - tečné, normálové a celkové, úhlové veličiny, rovnoměrný a zrychlený pohyb po kružnici) – DYNAMIKA HB (síla a její dynamické účinky, skládání sil, hybnost a impuls síly, Newtonovy pohybové zákony, tření) – MECHANIKA TT (tuhé těleso, těžiště, posuvný a otáčivý pohyb, moment síly, moment hybnosti, moment setrvačnosti, analogie veličin posuvného a otáčivého pohybu, mechanická práce, kinetická a potenciální energie, zákon zachování mechanické energie) – MECHANICKÉ KMITÁNÍ (kmitavý pohyb, harmonické kmity – okamžitá výchylka, amplituda, perioda, frekvence, kmit, kyv, fáze, počáteční fáze, energie) – MECHANICKÉ VLNĚNÍ (vznik a charakteristiky postupného mechanického vlnění) – NAUKA O TEPLE (teplo, teplota, měrná a molární tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, teplotní délková a objemová roztažnost látek, ideální plyn, popis stavu plynu, stavové veličiny, stavové změny ideálního plynu, stavová rovnice, práce a vnitřní energie plynu, hlavní věty termodynamiky) OSNOVA PŘEDMĚTU - k o m b i n o v a n é studium: 1. Úvod, obecné fyzikální zákony 2. Kinematika (kinematické veličiny, pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený) 3. Dynamika (pohybová rovnice, zákon zachování mechanické energie) 4. Mechanika tuhého tělesa (pohyb posuvný a otáčivý, těžiště, rovnováha) 5. Kmitání a vlnění (energie pružnosti, šíření vlnění) 6. Termika (stavové veličiny, stavové změny, hlavní věty termodynamiky)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Fyzika I Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní