516-0801/01 – Struktura a vlastnosti látek (SVL)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity7
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WYS30 prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Jako úvodní předmět oborového studia bude obsah předmětu v součinnosti se základním kurzem fyziky zaměřen především na obecnou charakteristiku makroskopických fyzikálních systémů. Vycházeje ze strukturních charakteristik jednotlivých typů makroskopických systémů bude podán výklad podstaty fyzikálních vlastností, možností jejich využívání při zpracování různých materiálů a vysvětleny základy metod práce při studiu a ovlivňování vlastností materiálů. V rámci přednášek a cvičení bude využito dokumentačních materiálů (video, film, literatura) a možností exkurzí na moderní pracoviště v rámci regionu pro praktické doplnění teoretického učiva.

Povinná literatura:

1. L. D. Landau, A. I. Kitajgorocki: Fyzika pre všetkych, 1. - 4., Alfa Bratislava, 1982 2. K. Kapoun, P. Wyslych: Vybrané kapitoly moderní technické fyziky, VŠB, Ostrava, 1987

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD DO STUDIA OBORU "FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ" Vztah fyziky a technických oborů. Fyzikální vlastnosti látek a technologie. Fyzikální metody studia vlastnosti látek. 2. LÁTKA A POLE Hmota, látka a pole. Fyzikální charakteristika makroskopických systémů. Teplotní závislost stavu makroskopických systémů ve vazbě na jeho strukturu. Základní charakteristika jednotlivých typů makroskopického systému. Vztah makro- a mikro fyziky. 3. PLAZMA A PLYNY - JEJICH STRUKTURA A VLASTNOSTI Plazma - základní charakteristika. Ideální plyn, vlastnosti ideálního plynu. Reálný plyn, vlastnosti reálného plynu. 4. KAPALINY - JEJICH STRUKTURA A VLASTNOSTI Ideální kapaliny, vlastnosti ideálních kapalin. Reálné kapaliny, vlastnosti reálných kapalin. Technologické využívání vlastností reálných kapalin. 5. TUHÉ A PEVNÉ LÁTKY - STRUKTURA A VLASTNOSTI Látky tuhé a látky pevné. Struktura pevných látek. Poruchy struktury pevných látek a jejich vliv na vlastnosti pevných látek. Technologie výroby pevných materiálů. 6. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK Mechanické vlastnosti pevných látek. Tepelné vlastnosti pevných látek. Elektrické a magnetické vlastnosti pevných látek. Optické a termoelektrické vlastnosti pevných látek. 7. FYZIKÁLNÍ PODSTATA TECHNOLOGIÍ Technologie výroby materiálů a jejich fyzikální vlastnosti. Fyzikální studium vlastností materiálů a princip predikce při výrobě a zpracovávání materiálů. Fyzikální metody při kontrole kvality materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku