516-0804/01 – User's Software (US)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michal LesňákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti z informačních technologií tak, aby student byl schopen samostatně využívat základní uživatelský software.

Compulsory literature:

- Görner, V. - Nedoma, P.: Programový systém Matlab. Skriptum ČVUT, Praha 1991 - Sigmon, K.: Matlab Primer. University of Florida, Gainesvile, FL 32611, 1993 - Žára, J. a kol.: Počítačová grafika-proncipy a algoritmy. Praha, GRADA 1992 - Růžička, O.: Word 2000 : učebnice, CCB, Brno, 2000, 80-85825-46-5 - Franců, M.: Excel 2000 : učebnice, CCB, Brno, 1999, 80-85825-42-2

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Operační systém MS-Windows - 95 (Win - 9X), základní ovládání 2. Operační systém UNIX, práce na vzdálených systémech, telnet , ftp 3. Matematické programy Matlab, MathCad 4. Práce s textem MS Word 2000 5. Práce s tabulkami MS Excel 2000 6. Používání INTERNETU, e-mailu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner