516-0809/01 – Physical Experiment Computer Control (PŘFE)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michal LesňákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti z počítačového řízení fyzikálních experimentu. Studenti získají praktické znalosti se školním experimentálním systémem (ISES) a prakticky zrealizují pomoci tohoto systému fyzikální experiment.

Compulsory literature:

- B. Pšenicka, V. Davídek: Prostředky digitálního zpracování signálu, ČVUT Praha, 1992 - Analogové a číslicové přístroje II – Spektrální analyzátory, ČVUT Praha, 1988 - Introduction to digital signal Processing - ZEHNULA, K.: Snímače neelektrických veličin. Praha, SNTL 1983 - KLEMENTEV, I., KYŠKA, R.: Elektrické meranie mechanických velicin, Bratislava, ALFA 1991 - Kocourek, P.: Číslicové měřicí systémy, vydavatelství ČVUT, Praha 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy Pocítacové rízení fyzikálních experimentu 2. Úvod do teorie digitálního zpracování signálu. Hlavní výhody digitálního zpracování signálu. Aplikacní oblasti. 3. D/A, A/D prevodníky. Návrh vhodného A/D prevodníku, výpocet chyby, Shannon- Kotelnikovuv teorém. 4. Vývojové prostredí LabWindows/CVI 5. Automatizace merení - softwarová podpora A/D prevodníku, synchronní a asynchronní funkce, metoda dvojí vyrovnávací pameti 6. Využití A/D prevodníku s jeho softwarovou podporou v jednoduché aplikaci 7. Seznámení se Školním experimentálním systémem (ISES). 8. Realizace reálného experimentu s pomocí ISES

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner