516-0814/01 – Precise Mechanics ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantorRNDr. František Staněk, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. František Staněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA65 RNDr. František Staněk, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The Precision Mechanics subject belongs to the group of supporting subjects for diagnostic methods. It concurs Solid State Physics, Flexibility and Fortress, Metal and Nonmetallic Materials and Optics and it makes the compact image of precision mechanics to listener. Attention is especially devoted to the basic elements of precision mechanics, systems, materials and technologies.

Compulsory literature:

1. Cooper, H. J., Scientific Instruments, London, 1946, 1949 2. Helmsley: Optical Instruments in Engineering, London, 1946

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Rozpis přednášek A: Materiály pro přesnou mechaniku. 1. Materiály pro přesnou mechaniku a pro optikou výrobu. B: Prvky přesné mechaniky. 2. Rozebíratelná a nerozebíratelná spojení. 3. Vedení a točná uložení. 4. Zařízení pro přenos pohybu, zařízení pro omezení pohybu, pružiny. 5. Kompenzace, rekvalifikace, Stavěcí zařízení, ustanovky, Mikrometrické šrouby, dělení, dělící stroje, odečítací zařízení, libela, olovnice. C: Technologie přesné mechaniky. 6. Fyzikální metody obrábění (laser, elektrochemie, plazma, elektronový paprsek, jiskření, ultrazvuk). 7. Dokončovací obráběcí metody (kalibrování, vystružování, broušení, superfiniš, ultrafiniš, honování, lapování, hlazení) 8. Lisovací technika, přesné odlitky, výroba ozubených kol, výroba pružin, výroba kuličkových ložisek. D: Optické přístroje 9. Stavební prvky optických přístrojů. 10. Základní typy optických přístrojů. E: Technologie optické výroby 11. Broušení a leštění optických dílů. 12. Speciální výrobní metody optického průmyslu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner