516-0815/01 – Physical Electronics (FE)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials

Summary

The aim of the subject Physical Electronics is to present students the base of physical phenomena taking place in semiconductors and properties of contacts S- S, M-S, M-I-S. Transport phenomena, behaviour of semiconductors in various kinds of fields and interface and volume processes are also described and interpreted.

Compulsory literature:

1) Ferry, D.K., Fannin, D. R.: Physical electronics. Addison-Wesley, Reading, MA, 1971 2) Hemenway, C.L., Henry, R.W., Caulton, M.: Physical electronics. Wiley, New York, 1967

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. KVANTOVÉ SYSTÉMY ELEKTRONIKY - VODIVOST PEVNÝCH LÁTEK Izolovaný atom, mnohaelektronový atom, molekuly, iontová vazba, valenční vazba, elektron v pravidelných strukturách, elektrická vodivost, pohyb elektronů v periodických potenciálových polích a v energetických pásech, neobsazené stavy, vlivy příměsí. 2. POLOVODIČE Vodivost polovodičů, koncentrace nosičů náboje, dotování. 3. PŘECHOD Kvalitativní a kvantitativní analýza PN přechodu, přechod PN pod napětím, základní technologie výroby. 4. JEDNODUCHÉ a VÍCENÁSOBNÉ PN PŘECHODY Polovodičová dioda, bipolární tranzistory, kvalitativní a kvantitativní analýza, spínací struktury. 5. DOPLŇKOVÉ VLASTNOSTI PN PŘECHODU Kapacita vyprázdněné oblasti, průraz přechodu, tunelový jev, lavinový jev, tepelný průraz, Zenerovo napětí, přechodový jev na PN přechodu. 6. STRUKTURY KOV-POLOVODIČ A KOV-IZOLANT-POLOVODIČ Schottkyho efekt, usměrňovací přechod kov-polovodič, ohmický přechod kov- polovodič, vlastnosti struktury MIS. 7. TRANZISTOR ŘÍZENÝ POLEM S PN PŘECHODEM Analýza tranzistoru, základní charakteristiky tranzistoru. 8. ŠUMY V POLOVODIČÍCH A TRANSPORTNÍ JEVY Matematický popis šumu, šumové parametry, hodnocení šumu elektronických prvků, Boltzmannova transportní rovnice, vliv teploty, elektrického a magnetického pole. 9. ELEKTRONICKÉ PROCESY NA ROZHRANÍ VYVOLANÉ POLEM A ZÁŘENÍM Objemové a povrchové jevy při interakci záření s látkou, piezoelektrický jev, pyroelektrický jev, termoelektrický jev, fotoelektrický jev (vnější i vnitřní). 10. ZÁŘENÍ A LÁTKA Spektrální charakteristiky, luminiscenční jevy, excitační stavy v látkách, spontánní a stimulovaná emise, základy funkce kvantových generátorů a zesilovačů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Written exam Written test 24  0
                Other task type Other task type 9  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 27  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner