516-0819/01 – Termodynamika a statistická fyzika (TSF)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Bude doplněno

Vyučovací metody

Anotace

V úvodu je vymezeno postavení a obor použití termodynamiky fenomenologické klasické, nerovnovážné, nelineární. První část zpřesňuje pojmy a matematický popis. Podrobněji se zabývá fázovými přechody a kritickými stavy. Následují základy teorie nerovnovážné a nelineární termodynamiky. Základy synergetiky seznamují se současnými názory na vývoj struktur. Statistická fyzika je statistické zkoumání soustavy klasických i kvantově mechanických systémů částic. Přístup je ilustrován na plynech, tuhých tělesech a na plazmatu.

Povinná literatura:

1) Krempaský, J.: Fyzika, Alfa-SNTL, Bratislava 1982, 88, 91 2) Kvasnica, J.: Termodynamika, SNTL, Praha 1965 3) Kvasnica, J.: Statistická fyzika, Academia, Praha 1983

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zpřesnění některých pojmů fenomenologické termodynamiky 1. 1. Stavové veličiny a funkce. Termodynamická rovnováha. Přirozené, vratné a nevratné procesy. 1. 2. Druhá hlavní věta pro vratné děje. Carnotův cyklus. Entropie. Teromdynamické potenciály 1. 3. Druhá hlavní věta pro nevratné děje. Nevratný Carnotův cyklus. Termodynamické potenciály a rovnováha. 1. 4. Fázové přechody a kritický stav 1. 4. 1. Fázové přechody I. druhu, rovnice C. + C. 1. 4. 2. Fázové přechody II. druhu. Ehrenfestovy rovnice. 1. 4. 3. Landauova teorie přechodů 1. 4. 4. Kritické jevy 1. 5. Třetí hlavní věta termodynamická 2. Termodynamika nevratných procesů 2. 1. Onsagerovy relace. Zobecnělé síly a toky 2. 2. Principy Prigoginův a Le Chatelierův 2. 3. Transportní jevy 3. Základy synergetiky 3. 1. Termodynamika a synergetika 3. 2. Základní schéma synergetického přístupu 3. 3. Aplikace ve fyzice a v dalších oborech 4. Statistická fyzika 4. 1. Základní pojmy: fázový prostor, zákony zachování statistické soubory, rovnovážné stavy 4. 2. Statistické soubory: mikrokanonický, makrokanonický a grandkanonický soubor 4. 3. Statistická rozdělení soustavy volných částic 4. 4. Ideální plyny: klasický, fermionový a bozonový 4. 5. Tuhá tělesa 4. 6. Plazma 4. 7. Fluktuace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku