516-0820/01 – Electronic Measurement (PE)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The aim of the subject Object lessons of Electronics is to present students the opportunity to measure and calculate influence of several phenomena to the electrical characteristics of semiconductors and to yield deeper insight into the principles of some phenomena in physical electronics, electrical and magnetic properties of metals, semiconductors, liquids and gasses.

Compulsory literature:

1) Kopečný, J., Mádr, V., Pištora, J., Fojtek, A., Foukal, J.: Fyzikální měření, skriptum VŠB, Ostrava 1999 2) Hlaváč, L.: Sylabus předmětu, od 31.1.2006 na http://if.vsb.cz

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. MĚŘENÍ VÝSTUPNÍ PRÁCE Z KOVU A PLANCKOVY KONSTANTY. 2. MĚŘENÍ HALLOVA JEVU. 3. MĚŘENÍ IONIZAČNÍHO POTENCIÁLU RTUTI. 4. MĚŘENÍ KONDUKTIVITY ROZTOKU A MAGNETOHYDRODYNAMICKÉHO JEVU. 5. MĚŘENÍ SMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY DIODY. 6. URČENÍ SPEKTRÁLNÍ ZÁVISLOSTI FOTOTRANZISTORU, FOTODIODY, FOTOODPORU 7. MĚŘENÍ ŠÍŘKY ZAKÁZANÉHO PÁSU POLOVODIČE Z TEPLOTNÍ ZÁVISLOSTI ODPORU

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Laboratory work Laboratory work 30  0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner