516-0822/01 – Ultrazvukové diagnostické metody (UZDM)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Bude doplněno.

Vyučovací metody

Anotace

V prvé části předmětu se rozšiřují obecné znalosti o ultrazvuku jako zvláštního případu akustického vlnění. Následuje pojednání o šíření uz vln materiálem v závislosti na tomto materiálu a jeho stavu – podklad pro akustická technická měření. Dále jsou probírány základní typy měničů. V následující kapitole je pojednáno o principech různých typů využívaných měřících metod. Na to navazuje kapitola hovořící o technice měření a s tím spojených problémech. Následuje pojednání o měření základních parametrů materiálu. Další kapitola se zabývá využitím uz v automatizaci výrobních procesů. V poslední kapitole pak je přehled o zkoušení ve výrobě a diagnostice nejběžnějších kovových i nekovových polotovarů a výrobků, jak se s nimi mohou setkat ve výrobních závodech a provozech.

Povinná literatura:

1) Obraz, J.: Zkoušební materiálu ultrazvukem, SNTL 1989 2) Obraz,J.: Ultrazvuk v měřící technice, SNTL, Praha 1984 3) Klujev,V.,V.: Pribory dlja nerazrušajuščego kontrolja materialov i rozdelij, Mašinostrojenije, Moskva 1986 4) Krautkrämer, J. und H.: Werkstoffprüfung mit Ultrashall 5) Ultrazvukové zkoušení: Díl 7. ASNT NDT Handbook

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy Ultrazvukové vlny a jejich dělení, tvary vlnoploch, akustický tlak, uz impulsy, přenos energie. 2. Šíření uz vln Rychlost šíření v různých prostředích, závislost na materiálu, teplotě, tlaku, frekvenci. Odraz a lom vlny, průchod vrstvou. Útlum jako funkce materiálu. 3. Zdroje a přijímače uz Měniče elektroakustické, piezoelektrické, magnetostrikční, elektrodynamické a elektrostatické, termomechanické, optické. 4. Principy měřících metod Metoda průchodová a odrazová, impulzní a kontinuální, resonanční. Ultrazvuková spektroskopie, holografie. Impedanční metoda. Akustická emise. Akustoelasticita. 5. Technika měření Vhodnost metod, akustická vazba. Rozlišovací schopnost. Eliminace rušivých signálů. 6. Měření základních parametrů materiálů Měření útlumu, měření rychlosti šíření, měření tloušťky materiálu, vyhledávání vnitřních vad. Měření tvrdosti. 7. Automatizace výrobních procesů Určení polohy, toku materiálu a výrobků, hladinoměry. 8. Zkoušení výrobků Zkoušení výkovků, plechů, trubek, železničního materiálu. Kontrola odlitků a svarů. Zkoušení jaderných zařízení. Kontrola spojů kovových materiálů. Zkoušení nekovových materiálů a betonu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku