516-0822/01 – Ultrasonical Diagnostical Methods (UZDM)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantorRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno.

Teaching methods

Summary

In the first part of the subject matter extend we the basic knowledge about supersound as a special case of acoustic wave. Then follows treatise on supersound wave propagation through the material in dependence on a sort of this materil and treatise on its condition – basic of acoustic technical measuring. Further are teached the basic types of changers. The following chapter deals with principles of different types of exploited measure methods. With this chapter is connected the chapter talking about measuring technology and about problems connected with this technology.

Compulsory literature:

1) Obraz, J.: Zkoušební materiálu ultrazvukem, SNTL 1989 2) Obraz,J.: Ultrazvuk v měřící technice, SNTL, Praha 1984 3) Klujev,V.,V.: Pribory dlja nerazrušajuščego kontrolja materialov i rozdelij, Mašinostrojenije, Moskva 1986 4) Krautkrämer, J. und H.: Werkstoffprüfung mit Ultrashall 5) Ultrazvukové zkoušení: Díl 7. ASNT NDT Handbook

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy Ultrazvukové vlny a jejich dělení, tvary vlnoploch, akustický tlak, uz impulsy, přenos energie. 2. Šíření uz vln Rychlost šíření v různých prostředích, závislost na materiálu, teplotě, tlaku, frekvenci. Odraz a lom vlny, průchod vrstvou. Útlum jako funkce materiálu. 3. Zdroje a přijímače uz Měniče elektroakustické, piezoelektrické, magnetostrikční, elektrodynamické a elektrostatické, termomechanické, optické. 4. Principy měřících metod Metoda průchodová a odrazová, impulzní a kontinuální, resonanční. Ultrazvuková spektroskopie, holografie. Impedanční metoda. Akustická emise. Akustoelasticita. 5. Technika měření Vhodnost metod, akustická vazba. Rozlišovací schopnost. Eliminace rušivých signálů. 6. Měření základních parametrů materiálů Měření útlumu, měření rychlosti šíření, měření tloušťky materiálu, vyhledávání vnitřních vad. Měření tvrdosti. 7. Automatizace výrobních procesů Určení polohy, toku materiálu a výrobků, hladinoměry. 8. Zkoušení výrobků Zkoušení výkovků, plechů, trubek, železničního materiálu. Kontrola odlitků a svarů. Zkoušení jaderných zařízení. Kontrola spojů kovových materiálů. Zkoušení nekovových materiálů a betonu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner