516-0823/01 – Practical Work in Physical Diagnostics (PFD)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantorprof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAD20 prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno.

Teaching methods

Summary

V předmětu se studenti seznámí se všemi metodami používanými na institutu fyziky v následujících laboratořích: Laboratoř optické diagnostiky (J 113) Laboratoř magnetooptiky a vlnovodné techniky (J 111) Laboratoř elipsometrie (J 110) Laboratoř magnetizmu a magnetické defektoskopie kontroly lan (J 163) Laboratoř pěstování krystalů (J 115) Laboratoř kapalinového paprsku (J 165) Laboratoř nedestruktivních metod (ultrazvuková a magnetické metody)(G 331)

Compulsory literature:

Odborné články zadané vedoucími laboratoří, doktorské a diplomové práce pracovníku instituty fyziky

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Metody optického zviditelňování 2. Šlírové metody diagnostiky plynů a nízkoteplotního plazmatu 3. Lokální určení teplotního a hustotního pole z jejich interferogramů 4. Využití holografie pro stanovení tepelných a tlakových deformací vzorků 5. Analýza vibrujících objektů holografickou interferometrií 6. Tmavá vidová spektroskopie 7. Detekce vrstvy s využitím vidové spektroskopie 8. Příprava krystalů v horizontální peci s třídimenzionálním teplotním polem 9. Technologie kapalinového paprsku, detekce fyzikálních veličin

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Laboratory work Laboratory work 50  0
        Other task type Other task type 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner