516-0825/01 – Optoelectronics ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLU03 doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on the coherent and incoherent sources for optical communication systems, their basic principles of activity, structure and circuit solutions. The final part is devoted to the introduction to optical waveguide stuctures, as planar as fibers.

Compulsory literature:

1. Senior, J. M.: Optical fiber communications - principles and pra ctise. Prentice Hall Inc., 2. vydání, 1992, ISBN 0-13-635426-2 2. Ghatak, A. K., Thyagarajan, K.: Introduction to fiber optics. Cambridge University Press, 1. vydání, 1998, ISBN 0-521-577853

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

A. Světlo a jeho modulace Eliptická polarizace, dvojlom, optická aktivita, electrooptický jev, materiály, Kerrovy modulátory, optický frekvenční Kerrův jev, rozklad obrazu a optické spínání, magnetooptické prvky, Faradayův jev, akustooptický jev, úvod do nelineární optiky. B. SVĚTELNÉ ZDROJE Displeje Luminiscence, fotoluminiscence, katodoluminiscence, obrazovky, elektroluminiscence, injekční luminiscence a LED, plasmové displeje, jas displejů , displeje s kapalnými krystaly, alfanumerické displeje. Lasery Emise a absorpce záření, Einsteinovy bilanční relace, absorpce záření, inverze populace, optická zpětná vazba, laserová podmínka prahových ztrát, funkce tvaru spektrální čáry, inverze populace a prahová podmínka, laserové módy, jednomódový režim laseru, frekvenční stabilizace, synchronizace módů, Q-modulace laserového rezonátoru, vlastnosti laserového světla. Druhy laserů a jejich aplikace Krystalové lasery, polovodičové lasery, plynové lasery, kapalinové barvivové lasery, měření vzdálenosti a rychlosti, řezání a svařování laserovým světlem, holografie . C. DETEKCE SVĚTLA Fotodetektory a metody Tepelné detektory, termoelektrické detektory, bolometry, pneumatické detektory, pyroelektrické detektory, fotonové detektory, fotodetektory s emisí elektronů, vakuové fotonky, fotonásobiče, techniky čítání fotonů, zesilovače jasu obrazů, fotovodivé detektory, materiály, detektory s přechodem pn, maticové detektory, parametry detektorů . D. OPTICKÉ VLNOVODY A SVĚTLOVODY Vláknově optické vlnovody Úplný vnitřní odraz, planarní dielektrický vlnovod, vláknově optický vlnovod, útlum, disperze, spojování vláken, měření charakteristik optických vláken, materiály optických vláken a jejich výroba, optické kabely. Optické komunikační systémy Modulační schémata, komunikace volným prostorem, vláknově optické komunikační systémy, návrh komunikačních systémů, prvky integrované optiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner