516-0825/01 – Optoelektronika ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Optoelektronika patří do skupiny podpůrných předmětů pro optické diagnostické metody. Navazuje na předmět Fyzikální elektronika a umožňuje posluchači získat ucelené představy o metodách získávání a zpracování optického signálu. Jsou zde popsány základní typy zdrojů optického záření jak koherentní (lasery), tak nekoherentní (LED), které jsou základem pro komunikační a diagnostické systémy. Mimo zdrojů je velká pozornost věnována detektorům optického záření a metodám měření optických signálů malých a velkých optických intenzit. Velká část předmětu je věnována optickým vlnovodům (vláknovým a planárním).

Povinná literatura:

Vašinek, V.: Optoelektronika. Učební text VŠB, Ostrava 1990 Senior, J.: Optical fiber communication. Prentice Hall Int. New York, 2. vydání, 1994 Suematsu,Y., Adams,A.R.: Handbook of semiconductor lasers and photonic integrated circuits. Chapman and Hall, London 1994

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

A. Světlo a jeho modulace Eliptická polarizace, dvojlom, optická aktivita, electrooptický jev, materiály, Kerrovy modulátory, optický frekvenční Kerrův jev, rozklad obrazu a optické spínání, magnetooptické prvky, Faradayův jev, akustooptický jev, úvod do nelineární optiky. B. SVĚTELNÉ ZDROJE Displeje Luminiscence, fotoluminiscence, katodoluminiscence, obrazovky, elektroluminiscence, injekční luminiscence a LED, plasmové displeje, jas displejů , displeje s kapalnými krystaly, alfanumerické displeje. Lasery Emise a absorpce záření, Einsteinovy bilanční relace, absorpce záření, inverze populace, optická zpětná vazba, laserová podmínka prahových ztrát, funkce tvaru spektrální čáry, inverze populace a prahová podmínka, laserové módy, jednomódový režim laseru, frekvenční stabilizace, synchronizace módů, Q-modulace laserového rezonátoru, vlastnosti laserového světla. Druhy laserů a jejich aplikace Krystalové lasery, polovodičové lasery, plynové lasery, kapalinové barvivové lasery, měření vzdálenosti a rychlosti, řezání a svařování laserovým světlem, holografie . C. DETEKCE SVĚTLA Fotodetektory a metody Tepelné detektory, termoelektrické detektory, bolometry, pneumatické detektory, pyroelektrické detektory, fotonové detektory, fotodetektory s emisí elektronů, vakuové fotonky, fotonásobiče, techniky čítání fotonů, zesilovače jasu obrazů, fotovodivé detektory, materiály, detektory s přechodem pn, maticové detektory, parametry detektorů . D. OPTICKÉ VLNOVODY A SVĚTLOVODY Vláknově optické vlnovody Úplný vnitřní odraz, planarní dielektrický vlnovod, vláknově optický vlnovod, útlum, disperze, spojování vláken, měření charakteristik optických vláken, materiály optických vláken a jejich výroba, optické kabely. Optické komunikační systémy Modulační schémata, komunikace volným prostorem, vláknově optické komunikační systémy, návrh komunikačních systémů, prvky integrované optiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.