516-0826/01 – Teorie pevných látek (TPL)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Bude doplněno.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje již na znalosti studenta z kvantové mechaniky, termodynamiky a statistické fyziky a tvoří teoretickou nadstavbu především k přednáškám z fyziky pevných látek, kovů a nekovů. Cílem přednášky je seznámení s vybranými teoretickými modely a přístupy, které vycházejí z kvantově mechanického popisu a které se používají k objasnění vlastností pevných látek se zaměřením především na materiály, které jsou z hlediska fyzikálního inženýrství nejdůležitější, to je kovy a polovodiče.

Povinná literatura:

1) Nussbaum, A.: Fyzika polovodičových součástek, SNTL, Praha 1965 2) Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985 3) Kužel, R., Saxlová, M., Šternberk, J.: Úvod do fyziky kovů II., SNTL/Alfa, Praha 1985 4) Frank, H. : Fyzika a technika polovodičů, SNTL, Praha 1990 - ISBN 80 03 00401 2 5) Borg, R.J. – Dienes, G.J.: The Physical Chemistry of Solids, Academic Press, Inc., London 1992 - ISBN 0 12 118420 X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Volné elektrony v kovech Energetické hladiny, elektronový plyn, měrné teplo elektronového plynu, elektrická vodivost, Ohmův zákon, tepelná vodivost kovů. 2. Energetické pásy Model téměř volných elektronů, Blochovy funkce, Kronigův - Penneyův model, vlnová rovnice elektronuv periodickém potenciálu, kovy a izolátory, metody popisu (adiabatická aproximace, přiblížení silněvázaných elektronů, Hartreeova - Fockova metoda, Wigner - Seitzova metoda, metoda pseudopotenciálů). 3. Polovodivé krystaly Zakázaný pás, pohybové rovnice elektronu v energetickém pásu, díry, efektivní hmotnostzákladní parametry pásové struktury, typy polovodičů. 4. Fermiho plochy a kovy Sestrojování Fermiho ploch, orbity, experimentální metody zkoumání Fermiho ploch. 5. Diamagnetismus a paramagnetismus Langevinův diamagnetismus, nástin kvantové teorie paramagnetismu paramagnetismus a diamagnetismus vodivostních elektronů. 6. Feromagnetismus a antiferomagnetismus Feromagnetické uspořádání, ferimagnetické uspořádání, antiferomagnetické uspořádání, feromagnetické domény. 7. Transportní jevy v pevných látkách Základy fenomenologické teorie, toky a termodynamické síly, symetrie transportních a kinetických koeficientů, Onsagerovy koeficienty, základy kinetické teorie, Boltzmannova transportní rovnice, koeficienty, principy řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.