516-0827/01 – Magnetická defektoskopie ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět úzce navazuje na předmět Magnetické diagnostické metody, současně využívá vybraných partií z předmětů Fyzika pevných látek a Teorie elektromagnetického pole. Obsah předmětu je orientován na magnetickou defektoskopii povrchových a vnitřních vad, s ohledem na praktické zaměření je prezentována konstrukce magnetického defektoskopu MID - 5H. Náplní předmětu je i záznam a analýzy změřených dat a metody prognózování v magnetické defektoskopii.

Povinná literatura:

Reinboth, H.: Vlastnosti a použití magnetických materiálů, SNTL, Praha 1975 Haňka, L.: Teorie elektromagnetického pole, SNTL, ALFA, Praha 1975 Miya, K.: Applied Electromagnetics in Materials, Pergamon Press, Oxford 1989

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do magnetické defektoskopie 2. Vlastnosti magnetického pole a principy magnetické defektoskopie a) zřídla magnetického pole b) víry magnetického pole c) vektorový potenciál d) skalární potenciál 3. Magnetické pole v homogenním prostředí a) magnetismus prostředí b) magnetický dipól c) vektor magnetizace a vázané proudy d) intenzita magnetického pole, permeabilita e) remanence 4. Magnetické vlastnosti látek a) diamagnetismus, paramagnetismus b) feromagnetismus, ferimagnetismus c) magnetické domény d) magnetizační křivka e) hysterezní smyčka f) magneticky křehké a tvrdé materiály 5. Vliv poruch na magnetické vlastnosti vliv: chemického složení mechanických napětí čistoty magnetostrikčních napětí krystalové energie teploty tváření předmagnetování demagnetizace kmitočtu a času 6. Magnetické pole v přítomnosti magnetik a) jevy na plochách a rozhraních b) tělesa v magnetickém poli c) permanentní magnety 7. Výrobní technologie magnetických materiálů 8. Měření magnetických vlastností a) stejnosměrné metody b) střídavé metody

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.