516-0828/01 – Optická defektoskopie ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOP20 doc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět rozvíjí do hloubky předmět Optické diagnostické metody ve směru diagnostiky defektů. Zabývá se konkrétními aplikačními metodami a přístroji na určování nehomogenit transparentních materiálů šlírovými, moire, polarizačními a interferenčními metodami. Dále pojednává o aplikaci interferometrických, zejména speckle a holografických metod pro určování povrchových a vnitřních deformací neprůhledných objektů jako důsledků tlakových, tahových, teplotních a vibračních namáhání vzorků. Zabývá se optickými metodami kontroly povrchu. Důležitým tématem je práce s CCD a digitální kamerou a následným zpracováním obrazu jak pomocí softwaru tak Fourierovou transformací - zásahem do obrazového spektra frekvencí.

Povinná literatura:

1) Sochor, V.: Lasery a koherentní svazky, Academia, Praha 1990 2) Balaš, J. - Szabó, V.: Holografická interferometria v experimentalnej mechanike, Veda, Bratislava 1986 3) Sequens, J.: Technika zobrazení fyzikálních polí, Aacademia, Praha 1980 4) Brož, J.: Základy fyzikálních měření II,A,B. SPedN, Praha 1961 5) Fuka, J. - Havelka, B.: Optika, SPedN, Praha 1961 6) Jones, S. R. - Wykes, C.: Holographic and Speckle Interferometry, Cambridge University Press, Cambridge 1985 7) Kováč, S. - Ilavský, D. - Leško, J.: Metody kontroly technologických procesov. Spektrálne metody v organickéj chemii a technologii. Alfa, Bratislava 1987 8) Bouška, V. - Kašpar, P.: Speciální optické metody, Academia, Praha 1983 9) Vrbová, M. a kol.: Lasery a moderní optika, Prometheus, Praha 1994 10)Schroder, G.: Technická optika, SNTL, Praha 1981

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cíl: - Prakticky a detailněji se seznámit s vybranými optickými diagnostickými metodami. - Zvládnout základy týmové práce. - Procvičit si presentaci materiálů. Témata: 1. Šlírová metoda kontroly optických materiálů 2. Holografická interferometrie – záznam holografického interferenčního obrazu 3. Interferometrie – měření malých odchylek a malých odklonů - laserinterferometr 4. Interferometrie – zviditelnění fyzikálních polí 5. Digitalizace obrazu a jeho zpracování - Fourierova analýza - zásah do obrazového spektra frekvencí 6. Elasticimetrie – zviditelnění a výpočet napěťových polí 7. Spektrální analýza 8. Analýza povrchu pomocí speckle obrazců 9. Vady optických prvků stanovení aberací, rozlišovací schopnost, funkce přenosu kontrastu. Praktické úlohy ad 1) Využití šlírové metody. Sestavení aparatury pro šlírová měření. Zviditelnění nehomogenit v průmyslovém užitkovém skle - okenní tabuli, plexisklu. ad 2) Práce na holografické aparatuře. Sestavení aparatury pro vyšetřování vibrací. Stanovení uzlů a kmiten pracujícího reproduktoru. Určení deformačního pole tlakově namáhaného vzorku. ad 5) Principy optického zpracování obrazu. Uvedení do chodu CCD kamery. Práce s digitální kamerou, další zpracování jejího obrazu. ad 7) Analýza povrchu pomocí speckle obrazců Sestavení aparatury pro záznam speckle obrazců. Nasnímání speckle vyšetřovaného povrchu. Vyhodnocení srovnání speckle obrazců neznámého a normálového povrchu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.