516-0828/01 – Optical Defectoskopy ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantordoc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOP20 doc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cíl: - Prakticky a detailněji se seznámit s vybranými optickými diagnostickými metodami. - Zvládnout základy týmové práce. - Procvičit si presentaci materiálů. Témata: 1. Šlírová metoda kontroly optických materiálů 2. Holografická interferometrie – záznam holografického interferenčního obrazu 3. Interferometrie – měření malých odchylek a malých odklonů - laserinterferometr 4. Interferometrie – zviditelnění fyzikálních polí 5. Digitalizace obrazu a jeho zpracování - Fourierova analýza - zásah do obrazového spektra frekvencí 6. Elasticimetrie – zviditelnění a výpočet napěťových polí 7. Spektrální analýza 8. Analýza povrchu pomocí speckle obrazců 9. Vady optických prvků stanovení aberací, rozlišovací schopnost, funkce přenosu kontrastu. Praktické úlohy ad 1) Využití šlírové metody. Sestavení aparatury pro šlírová měření. Zviditelnění nehomogenit v průmyslovém užitkovém skle - okenní tabuli, plexisklu. ad 2) Práce na holografické aparatuře. Sestavení aparatury pro vyšetřování vibrací. Stanovení uzlů a kmiten pracujícího reproduktoru. Určení deformačního pole tlakově namáhaného vzorku. ad 5) Principy optického zpracování obrazu. Uvedení do chodu CCD kamery. Práce s digitální kamerou, další zpracování jejího obrazu. ad 7) Analýza povrchu pomocí speckle obrazců Sestavení aparatury pro záznam speckle obrazců. Nasnímání speckle vyšetřovaného povrchu. Vyhodnocení srovnání speckle obrazců neznámého a normálového povrchu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2007/2008 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner