516-0829/01 – Ultrazvuková defektoskopie ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je dát posluchačům systematický výklad základních teoretických a praktických aspektů ultrazvukové defektoskopie bez použití teoretické akustiky s minimem matematického aparátu, fyzikálních základů interakce ultrazvuku s prostředím, seznámit s obecnou technikou zkoušení a měření, s metodami a prostředky používanými ke zkoušení nekovových materiálů, uvést základní problémy měření náhradních velikostí vad, standardizace a metrologie ultrazvukových defektoskopických zkoušek.

Povinná literatura:

Obraz, J.: Zkoušení materiálů ultrazvukem, SNTL 1989 Krautkrämer, J. und H.: Werkstoffprüfung mitUltrashall. Ultrazvukové zkoušení, díl 7, ASNT NDT Handbook Skripta ČSNT - Zkoušení ultrazvukem.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Akustické metody v defektoskopii. 2. Akustické vlny. Akustické veličiny, typy akustických vln, akustické vlastnosti prostředí. 3. Odraz a lom akustických vln na rozhraní. Akustická vazba. 4. Piezoelektrické vysílače a přijímače ultrazvuku. Piezoelektrické materiály a jejich vlastnosti. Ultrazvukové sondy. Klasifikace, základní vlastnosti. Konstrukce sond nejpoužívanějších typů. 5. Akustické pole ultrazvukového měniče. 6. Ultrazvukové defektoskopy. Základní obvody ultrazvukového defektoskopu a konstrukce. Standardní a kalibrační měrky. Kalibrační reflektory. Pomocná zařízení. 7. Metodologie ultrazvukové defektoskopie. Základní principy. Základní parametry ultrazvukové kontroly. Zjišťované parametry a vlastnosti necelistvostí v konstrukčních materiálech. Náhradní velikost vady. Posuzování typu necelistvosti. 8. Technologie ultrazvukové kontroly. Výběr metody kontroly, použití ultrazvukových vln různého druhu, stav povrchu součásti, zkušební citlivost, měření náhradní velikosti necelistvosti. AVG- diagram. 9. Metrologie a standardizace v ultrazvukové defektoskopii.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.