516-0829/01 – Ultrasonic Defectoskopy ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantorRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of this subject is to give the students the systematic basics of theoretical knowledges of supersound defectoskopy without using theoretical acoustics, with the minimum of mathematic`s appliance and physical basics of interactions between supersound and surrounding. The subject matter gives us informations about general technology of testing and measuring, then about methods and means used in measuring of nonmethalic materials. It states the basic problems of measuring alternative size of defects, standartization and metrology of supersound defectoskopy tests.

Compulsory literature:

1. Obraz, J.: Zkoušení materiálů ultrazvukem, SNTL 1989 2. Krautkrämer, J. und H.: Werkstoffprüfung mitUltrashall. Ultrazvukové zkoušení, díl 7, ASNT NDT Handbook 3. Skripta ČSNT - Zkoušení ultrazvukem.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Akustické metody v defektoskopii. 2. Akustické vlny. Akustické veličiny, typy akustických vln, akustické vlastnosti prostředí. 3. Odraz a lom akustických vln na rozhraní. Akustická vazba. 4. Piezoelektrické vysílače a přijímače ultrazvuku. Piezoelektrické materiály a jejich vlastnosti. Ultrazvukové sondy. Klasifikace, základní vlastnosti. Konstrukce sond nejpoužívanějších typů. 5. Akustické pole ultrazvukového měniče. 6. Ultrazvukové defektoskopy. Základní obvody ultrazvukového defektoskopu a konstrukce. Standardní a kalibrační měrky. Kalibrační reflektory. Pomocná zařízení. 7. Metodologie ultrazvukové defektoskopie. Základní principy. Základní parametry ultrazvukové kontroly. Zjišťované parametry a vlastnosti necelistvostí v konstrukčních materiálech. Náhradní velikost vady. Posuzování typu necelistvosti. 8. Technologie ultrazvukové kontroly. Výběr metody kontroly, použití ultrazvukových vln různého druhu, stav povrchu součásti, zkušební citlivost, měření náhradní velikosti necelistvosti. AVG- diagram. 9. Metrologie a standardizace v ultrazvukové defektoskopii.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner