516-0830/01 – Rentgenografická defektoskopie (RGD)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL30 doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Bude doplněno. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět zahrnuje výklad základních znalostí a principů metody radiografie - tj. působení záření X nebo gama na zkoušený předmět a využití obrazu záření k detekci stavu vnitřní struktury v průřezu konstrukčních materiálů, i o způsobech detekce nebo záznamu signálu, zjišťovaných necelistvostech, jejich rozměrech metrologii a standardizaci metody, průmyslových aplikacích u výrobků a výrobních procesů, omezeních metody co do přístupu, rozměru zkoušenců, orientaci defektů, citlivosti metody, rozlišovací schopnosti a interpretace záznamu obrazu záření.

Povinná literatura:

1. Halmshaw, R.: Průmyslová radiologie. Teorie a praxe. 2. Radiografie a zkoušení prozařováním. Díl 3. ASNT Nondestructive testing Handbook. 3. Skripta ČSNT - Radiografie.

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Principy radiografie 2. Základní vlastnosti ionizujícího záření Vlnové délky elektromagnetického záření, základní vlastnosti záření X, záření gama, spektrum záření X, kvantové fluktuace, kvalita (tvrdost) záření X a gama, absorpce a rozptyl heterogenního záření. 3. Jednotky a definice 4. Zdroje záření Zdroje záření X, ohnisko, generátory vysokého napětí, rentgenky na vysoké napětí, zářivý výkon rentgenek. Zdroje gama záření. 5. Principy radiografických technik Obraz záření a obraz na filmu. Filtrace. Zesilovací fólie. 6. Radiografický film Vyvolávání, kontrast, charakteristická křivka, gradient, citlivost filmu, zrnitost, typy filmů. 7. Zjistitelnost necelistvostí Geometrická neostrost, vnitřní neostrost. Výběr vzdálenosti snímkování, energie záření, napětí na rentgence, energie záření gama. Další geometrické předpoklady. Prevence distorze obrazu. Zjišťování hloubky vady. 8. Expozice Expoziční nomogramy, využití nomogramů a charakteristické křivky radiografického filmu. 9. Jakost obrazu - citlivost metody Indikátory kvality obrazu - měrky. 10. Prohlížení radiogramů 11. Radiografie předmětů s proměnnou tloušťkou 12. Zpracování průmyslových radiofragických filmů Automatické zpracování. Ruční zpracování. 13. Speciální radiografické techniky Radiografie na papíře. Metody s fluorometalickými fóliemi. Metody s projektivním zvětšením. Neutronová radiografie. Fluoroskopie. Zesilovač obrazu. Rentgentelevizní řetězec. 14. Aplikace Zkoušení svarů, odlitků, konstrukcí. 15. Ochrana před ionizujícím zářením

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.