516-0830/01 – X-Ray Defectoskopy (RGD)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAL30 doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures

Summary

The subject includes interpretation of basic knowledge and principles of radiography method: application of X or gamma rays to tested object, utilization of radiation image for detection of the inner state of matter, detection or record of signals, investigation of disorders, failures and their dimensions, industrial applications, limits of method regarding dimensions, resolution, sensitivity.

Compulsory literature:

1. Halmshaw, R.: Průmyslová radiologie. Teorie a praxe. 2. Radiografie a zkoušení prozařováním. Díl 3. ASNT Nondestructive testing Handbook. 3. Skripta ČSNT - Radiografie.

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Principy radiografie 2. Základní vlastnosti ionizujícího záření Vlnové délky elektromagnetického záření, základní vlastnosti záření X, záření gama, spektrum záření X, kvantové fluktuace, kvalita (tvrdost) záření X a gama, absorpce a rozptyl heterogenního záření. 3. Jednotky a definice 4. Zdroje záření Zdroje záření X, ohnisko, generátory vysokého napětí, rentgenky na vysoké napětí, zářivý výkon rentgenek. Zdroje gama záření. 5. Principy radiografických technik Obraz záření a obraz na filmu. Filtrace. Zesilovací fólie. 6. Radiografický film Vyvolávání, kontrast, charakteristická křivka, gradient, citlivost filmu, zrnitost, typy filmů. 7. Zjistitelnost necelistvostí Geometrická neostrost, vnitřní neostrost. Výběr vzdálenosti snímkování, energie záření, napětí na rentgence, energie záření gama. Další geometrické předpoklady. Prevence distorze obrazu. Zjišťování hloubky vady. 8. Expozice Expoziční nomogramy, využití nomogramů a charakteristické křivky radiografického filmu. 9. Jakost obrazu - citlivost metody Indikátory kvality obrazu - měrky. 10. Prohlížení radiogramů 11. Radiografie předmětů s proměnnou tloušťkou 12. Zpracování průmyslových radiofragických filmů Automatické zpracování. Ruční zpracování. 13. Speciální radiografické techniky Radiografie na papíře. Metody s fluorometalickými fóliemi. Metody s projektivním zvětšením. Neutronová radiografie. Fluoroskopie. Zesilovač obrazu. Rentgentelevizní řetězec. 14. Aplikace Zkoušení svarů, odlitků, konstrukcí. 15. Ochrana před ionizujícím zářením

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner