516-0835/01 – Radioaktivita v životním a pracovním prostředí (RAŽPP)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V40 doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Bude doplněno.

Vyučovací metody

Anotace

Ionizační záření patří k významným faktorům, které ovlivňují životní a pracovní prostředí. Přednáškový kurz se zabývá hlavní ochranou před zářením, chováním radionuklidů v životním prostředí a využitím radionuklidů a ionizačního záření v technické praxi.

Povinná literatura:

1. Kol. autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření, Sborník uč. textů, DT Ostrava, spol. s r.o., Ostrava 1998 2. Kol. autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000 3. Beneš, P., Novotná, J.: Chemie a radiační hygiena prostředí, ČVUT, Praha 1995 4. Musílek, L.: Využití ionizujícího záření ve výzkumu, ČVUT, Praha 1992 5. Vanovič, J.: Atomová fyzika, Alfa, Bratislava 1980

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní poznatky o ionizujícím záření. 2. Dozimetrické veličiny a jednotky, detekce ionizujícího záření, radiometrická měření. 3. Biologické účinky ionizujícího záření. 4. Ochrana před ionizujícím zářením, principy radiační ochrany, dávkové limity, stanovení radiační zátěže, způsoby ochrany před vnějším ozářením a vnitřní kontaminací. 5. Monitorování, referenční úrovně, monitorovací program. 6. Radionuklidy v životním prostředí, radioaktivita hornin, půd, vod a ovzduší, migrace radionuklidů, ekologicky významné radionuklidy, radonová problematika. 7. Radioaktivní odpady, klasifikace odpadů, zpracování, skladování a likvidace radioaktivních odpadů, úložiště radioaktivních odpadů. 8. Využití radionuklidů a ionizujícího záření ve vědě a technice. 9. Legislativa v oblasti ionizujícího záření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.