516-0838/01 – Progressive technologies of material disintegration (PTPM)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2015/2016
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student outlines physical principles of the selected technological tools for material disintegration. Student clarifies and explains physical limits of use of the selected technological tools for material disintegration in solution of the problems of technical practice. Student analyses correctness of application of the given technological tool for material disintegration in specific conditions. Student justifies physical boundaries of use of the selected technological tools for material disintegration in practice and predicts their efficiency.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se třemi základními progresivními technologickými nástroji porušování materiálů. Tyto nástroje jsou používány pro obrábění klasickými nástroji velmi obtížně obrobitelných materiálů, pronikání do velkých hloubek v materiálu a dalším speciálním úkonům na materiálech. Jedná se o laserový paprsek, plasmový paprsek a kapalinový paprsek. Kromě těchto základních tří technologických nástrojů jsou studenti seznámeni i s dalšími technologickými nástroji sloužícími k obrábění. V tomto předmětu, který uvádí studenty do problematiky zdokonalování uvedených progresivních technologických nástrojů porušování materiálů a rozšíření jejich aplikačních možností, jsou studenti seznámeni s principy generace jednotlivých paprsků, jejich základními charakteristikami, jejich fyzikálním působením na hmotu podle jejího skupenství a základními principy určení výkonu a účinnosti těchto nástrojů (paprsků). Výukový cyklus je kromě úvodní a závěrečné fáze rozdělen do čtyř základních celků.

Compulsory literature:

Ion, J.: Laser Processing of Engineering Materials. Elsevier, 2005. ISBN 978-0-7506-6079-2

Recommended literature:

Miller, J.C.: Introduction to Laser Desorption and Ablation. In: Miller, J.C. and Haglund, R.F. (Eds.), Experimental Methods in the Physical Sciences, Academic Press, 1997, Volume 30, Pages 1-13 Haglund, R.F., Jr.: Mechanisms of Laser-Induced Desorption and Ablation. In: Miller, J.C. and Haglund, R.F. (Eds.), Experimental Methods in the Physical Sciences, Academic Press, 1997, Volume 30, Pages 15-138, ISSN 1079-4042, ISBN 9780124759756, doi: 10.1016/S0076-695X(08)60394-4

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Systematic preparation for lectures.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to problem of disintegration of very resistant materials 2. Technological tool laser beam – methods of generation, basic characteristics, laser beam influence of material, power for material removal, efficiency, methods of power and efficiency increasing 3. Technological tool plasma jet – kinds of its generation, basic characteristics, impact on material, power in material removal, efficiency and methods of power and efficiency increasing 4. Technological tool liquid jet – methods of liquid jet generation and their characteristics, impact of jets on material, power in material removal, efficiency and methods of power and efficiency increasing 5. Other technological tools for disintegration of materials – diamond and carbide tools, electro-erosive machining, chemical methods of machining, etc. – brief summarisation of the main advantages and disadvantages and use in practice 6. Concluding summarization of basic criteria for use of various tools for material disintegration in practice

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Summer semester, validity until: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33  17
        Examination Examination 67  33
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (B1701) Physics (1702R001) Applied physics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B1701) Physics (1702R001) Applied physics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B1701) Physics (1702R001) Applied physics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner