516-0849/01 – Rentgenové diagnostické metody (RD)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uspořádat znalosti o vzniku RTG a gama záření a jejich základních vlastnostech Tvůrčím způsobem kombinovat poznatky z oblastí klasické a moderní fyziky, fyziky pevných látek, kvantové a jaderné fyziky a využít je v praxi Uvědomit si fyzikální základy dějů probíhajících v látkách při interakci s vysokoenergetickým elektromagnetickým zářením a jejich důsledky Získat přehled o možnostech aplikace v průmyslu Shrnout zásady ochrany před ionizujícím zářením Seznámit se speciálními radiografickými metodami Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět patří do skupiny profilových předmětů oboru a navazuje na předmět Rentgenové diagnostické metody. Cílem předmětu je dát posluchačům systematický výklad teoretických a praktických aspektů radiační defektoskopie a fyzikálních základů ionizujícího záření s prostředím. Studenti jsou uvedeni do problematiky praktických radiačních defektoskopických zkoušek.

Povinná literatura:

Charles S. Barrett: Struktura kovů: krystalografické metody, principy a údaje, přeložili Jan Čermák et al. - 1. vyd. - Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959 - 658 s. : il.

Doporučená literatura:

Halmshaw R.: Průmyslová radiologie Radiografie a zkoušení prozařováním. Díl 3. ASNT Nondestructive testing Handbook. Skripta ČSNT - Radiografie.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Elektromagnetické záření – podstata, duální charakter, vlnové a částicové projevy. 2. Rentgenové záření – vznik, vlastnosti, zdroje. 3. Gama záření – vznik, vlastnosti, zdroje. 4. Interakce fotonů vysokých energií s látkou – fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl, tvorba párů. 5. Detekce rentgenového a gama záření. 6. Metody difrakční analýzy (rentgenová, neutronová, elektronová). 7. Aplikace pronikavého elektromagnetického záření v průmyslu (detekce vad materiálu, kontrola svarů) 8. Aplikace pronikavého elektromagnetického záření ve zdravotnictví, chemii, biologii i jiných oborech (diagnostické metody, ozařování). 9. Základy ochrany před ionizujícím zářením a bezpečnosti práce na rentgenových pracovištích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 17
                Písemka Písemka 20  10
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  7
        Zkouška Zkouška 65 (65) 18
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  6
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  12
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku