516-0850/01 – Oborová exkurze (OE)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Změřit úlohy dané osnovou předmětu Jaderná fyzika ve specializované laboratoři katedry jaderných reaktorů ČVUT Praha.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Příprava studentů oboru ve specializované laboratoři katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT Praha. Měření je prováděno na školním jaderném reaktoru VR1. Jde o lehkovodní reaktor bazénového typu s obohaceným uranem. Příprava studentů ve specializované laboratoři kapalinového paprsku. Exkurze na výzkumná, vývojová, poradenská a vzdělávací pracoviště.

Povinná literatura:

MATĚJKA, K.: Školní reaktor VR1, ČVUT Praha, 1993 Metodické texty a materiály pro vzdělávání v oboru nedestruktivních zkoušek vydané střediskem PTS Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

Návody k laboratorním úlohám (laboratoř G409)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracovat protokol výsledků měření

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úlohy ve specializované laboratoři Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT Praha: 1. detekce neutronů plynovými detektory, základní charakteristiky detektoru, měření rozložení hustoty toku neutronu, měření mrtvé doby reaktoru 2. Měření reaktivity, kalibrace regulace tyče 3. Studium vlastností zpožděných neutronů, dynamické experimenty, vliv bublinkového varu na reaktivitu 4. Nácvik ovládání reaktoru, podrobnější informace o HW SW řídícího systému reaktoru VR1. Úlohy ve specializované laboratoři kapalinového paprsku: 1. Měření účinku kapalinového paprsku na materiál 2. Měření struktury rychlostního pole kapalinového paprsku 3. Měření reakční síly kapalinového paprsku Exkurse do vybraných pracovišť: - Výzkumné a vývojové oddělení a.s. Plzeň, ZU Plzeň - Oddělení metrologie, metrologická laboratoř, pyrometrická laboratoř, laboratoř pro měření elektrických a mechanických veličin Mital Ostrava - Poradenské, vzdělávací a technické středisko PTS nedestruktivních kontrol materiálů, Ostrava Nová Ves

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku