516-0850/01 – Branch Excursion (OE)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To measure tasks given by the curriculum in the subject Nuclear Physics at the specialized laboratory of Department of Nuclear Reactors of Czech Technical University in Prague

Teaching methods

Experimental work in labs
Project work

Summary

Příprava studentů oboru ve specializované laboratoři katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT Praha. Měření je prováděno na školním jaderném reaktoru VR1. Jde o lehkovodní reaktor bazénového typu s obohaceným uranem. Příprava studentů ve specializované laboratoři kapalinového paprsku. Exkurze na výzkumná, vývojová, poradenská a vzdělávací pracoviště.

Compulsory literature:

MATĚJKA, K.: Teaching reactor VR1, Czech Technical University in Prague, 1993 Methodological texts and materials for education in the field of non-destructive testing PTS issued Centre Ostrava, 2007.

Recommended literature:

Instructions for laboratory tasks (laboratory G409)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

handle the protocol of measurement results

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Tasks in the specialized laboratory of the Department of Nuclear Reactors of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague: 1. basics of neutron detection using gas detectors, analysis of neutron detectors properties, measurement of neutron flux density distributon, determination of gas detectors dead time 2. Měření reaktivity, kalibrace regulace tyče 3. Studium vlastností zpožděných neutronů, dynamické experimenty, vliv bublinkového varu na reaktivitu 4. Nácvik ovládání reaktoru, podrobnější informace o HW SW řídícího systému reaktoru VR1. Tasks in the specialized laboratory of the liquid jet: 1. Measuring of the HELJ effects on material 2. Measuring of the velocity field strukture of the liquid jet 3. Measuring of the reactive force of the liquid jet Exkurse do vybraných pracovišť: - Výzkumné a vývojové oddělení a.s. Plzeň, ZU Plzeň - Oddělení metrologie, metrologická laboratoř, pyrometrická laboratoř, laboratoř pro měření elektrických a mechanických veličin Mital Ostrava - Poradenské, vzdělávací a technické středisko PTS nedestruktivních kontrol materiálů, Ostrava Nová Ves

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.