516-0851/01 – Struktura a vlastnosti látek (SVL)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity6
Garant předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Analyzovat vybrané fyzikální jevy Kombinovat poznatky z oblastí klasické a moderní fyziky Sumarizovat získané vědomosti a znalosti

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úvodní předmět oborového studia je v návaznosti na základní kurz fyziky zaměřen na obecnou charakteristiku makroskopických fyzikálních systémů. Na základě strukturních charakteristik bude podán výklad podstaty fyzikálních vlastností a základy metod práce při studiu a ovlivňování vlastnosti látek.

Povinná literatura:

1. L. D. Landau, A. I. Kitajgorocki: Fyzika pre všetkych, 1. - 4., Alfa Bratislava, 1982 2. K. Kapoun, P. Wyslych: Vybrané kapitoly moderní technické fyziky, VŠB, Ostrava, 1987

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné a ústní zkoušení během semestru. Zpracování semestrálních prací.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Fyzikální veličiny a jejich jednotky 2.Základní operace s vektory 3.Struktura látek Elementární částice, dělení látek, typy vazeb, poruchy krystalických látek 4.Mechanické vlastnosti látek Síly pružnosti, deformace v tahu a tlaku, deformace v ohybu 5.Tepelné vlastnosti látek Fázové přeměny, roztažnost látek, tepelná vodivost, molární teplo pevných látek 6.Elektrické vlastnosti látek Elektrický náboj, intenzita elektrického pole, Gaussův zákon, potenciál elektrostatického pole, elektrická částice v homogenním elektrostatickém poli, dipól v elektrostatickém poli 7.Magnetické vlastnosti látek Permanentní magnet, magnetická intenzita, magnetická indukce, elektrická částice v magnetickém poli, 8.Optické vlastnosti látek Vznik elektromagnetického vlnění, odraz a lom vlnění, disperze, interference, ohyb, polarizace 9.Kvantová fyzika Zákony tepelného zářen, záření černého tělesa, fotony, fotoelektrický jev, Comptonův jev, Gravitační rudý posuv, zakřivení paprsku v gravitačním poli, rentgenové záření, difrakce rentgenového záření 10.Vlnová mechanika Vlnové vlastnosti částic, relace neurčitosti, difrakce částic, Schrödingerova rovnice 11.Stavba atomu Obal, Bohrovy postuláty, jádro atomu, jaderné záření, rozpadový zákon, aktivita

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku