516-0853/01 – Úvod do fyzikálního měření (UFM)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michal LesňákGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní pojmy matematické statistiky pro popis hodnocení výsledků měření Vysvětlit metody matematické statistiky pro výpočet nejistot měření Interpretovat výpočetní metody standardní nejistoty měření Analyzovat výsledky jednoduchých měření

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá problematikou teorie měření fyzikálních veličin. Studenti jsou seznámeni s obecnými zásadami experimentální práce, základními metrologickými pojmy, hodnocením výsledku měření pomocí nejistoty měření, grafickým vyhodnocováním výsledků měření, některými obecnými měřicími metodami, stanovením nejistoty naměřené hodnoty fyzikální veličiny měřicím přístrojem. Uvedené poznatky budou rozvíjeny při měření vybraných fyzikálních veličin ze všech oblastí fyziky v předmětech Měření fyzikálních veličin.

Povinná literatura:

1) Kopečný, J.,Mádr,V.,Pištora,J.,Fojtek,A.,Foukal,J.: Fyzikální měření. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999 2) Dvorský,R.,Foukal,J.: Fyzikální měření. E-learning, Ostrava, VŠB-TUO, 2007, http://www.studopory.vsb.cz/ 3) Mlčoch, J.: Úvod do fyzikálního měření. Skriptum UP, Olomouc 1997 3) Normy ČSN ISO, dokumenty EAL

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE Hlavní zásady experimentální práce. Schéma experimentální práce. Protokol o měření. Podmínky měření. 2. METROLOGIE Pojem metrologie, rozdělení metrologie. Základní metrologické pojmy. Metrologické činnosti. Metrologické pojmy vztahující se k měření. Pravá hodnota veličiny. Pojem chyba a nejistota měření. Klasifikace chyb a nejistot měření. 3. MĚŘENÍ HODNOTY FYZIKÁLNÍ VELIČINY Z POHLEDU MATEMATICKÉ STATISTIKY Náhodná veličina a její charakteristiky. Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. Základní statistický soubor, výběr ze základního statistického souboru. Odhady parametrů základního statistického souboru, konfidenční interval. 4. POSTUP PŘI URČOVÁNÍ NEJISTOT VÝSLEDKU MĚŘENÍ Určení nejistoty typu A při přímém měření. Určení nejistoty typu B při přímém měření. Kombinovaná nejistota. Rozšířená nejistota. Určování nejistot při nepřímém měření. Logika zápisu číselné hodnoty naměřené veličiny. 5. VYUŽITÍ ZÁKONA ŠÍŘENÍ NEJISTOT K OPTIMALIZACI MĚŘENÍ 6. GRAFICKÉ METODY PRO ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ, REGRESNÍ ANALÝZA Vlastnosti grafického zobrazení. Hlavní zásady konstrukce grafů. Problematika regresní analýzy. Výběr vhodné aproximační funkce. Metoda nejmenších čtverců. 7. NĚKTERÉ OBECNÉ MĚŘICÍ METODY Měření několikanásobku měřené veličiny. Postupná metoda. Omezovací metoda. 8. NEJISTOTY MĚŘENÍ MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI Přesnost měření a citlivost měřicích přístrojů. Třída přesnosti. Základní pojmy týkající se měřicích přístrojů. Nejistota typu B při měření analogovými měřicími přístroji. Nejistota typu B při měření digitálními měřicími přístroji.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (30) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0
                Projekt Projekt 0  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 37  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku