516-0859/01 – Měření fyzikálních veličin I (MFVI)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michal LesňákGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Modifikovat získané poznatky v předmětu Úvod do fyzikálního měření pro měření vybraných fyzikálních veličin Analyzovat výsledky provedených měření z oblasti mechaniky a termiky

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je koncipován jako praktikum. Využívá teorie měření fyzikálních veličin vyučované v předmětu Úvod do fyzikálního měření, a to zejména metodiku zpracování výsledků měření při měření vybraných veličin z oblasti mechaniky, termiky a elektřiny a magnetismu.

Povinná literatura:

1. Kopečný,J.,Mádr,V.,Pištora,J.,Fojtek,A.,Foukal,J.: Fyzikální měření. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999 2. Brož,J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1967 3. Fajt,V.: Elektrická měření. SNTL, Praha 1987

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Měření momentu setrvačnosti z pohybové rovnice. 2. Měření momentu setrvačnosti z měření doby kmitu kyvadla. 3. Měření povrchového napětí kapaliny z výstupu v kapiláře. 4. Měření tíhového zrychlení matematickým kyvadlem. 5. Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem. 6. Měření dynamické viskozity kapaliny Stokesovou metodou. 7. Měření modulu pružnosti v tahu z doby kmitu tyče. 8. Měření modulu pružnosti ve smyku z torzních kmitů. 9. Měření Poissonovy konstanty plynu. 10. Měření tepelné kapacity pevných látek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Laboratorní práce Laboratorní práce 80  40
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku