516-0862/01 – Elektronické prvky (ELP)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní fyzikální a konstrukční principy elektronických prvků Popsat, objasnit a interpretovat základní přírodní jevy, ke kterým v elektronických prvcích dochází Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Úkolem předmětu Elektronické prvky je poskytnout posluchači propojení fyzikálních základů získaných v obecném předmětu Fyzika s technickými prvky používanými v praxi. Prvky jsou popisovány jak z hlediska svých vlastností a typických aplikací tak i z hlediska technické konstrukce a typických výrobních řad. U aktivních prvků jsou prezentovány typické funkční závislosti vstupních a výstupních veličin zatím bez hlubšího teoretického základu, který je součástí předmětů ve vyšších ročnících. Důraz je kladen především na pochopení funkce prvků a jejich typických praktických aplikací.

Povinná literatura:

1) Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika: součástky a obvody, principy a příklady. Grada Publishing, Praha, 2000 2) Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika: součástky a obvody, principy a příklady. Grada Publishing, Praha, 2001 3) Foit, J., Hudec, L.: Součástky moderní elektroniky. České vysoké učení technické v praze, Praha, 1996 4) Bogart, T.F.: Electronic devices and circuits. Merrill, Columbus, 1990, ISBN 0?675?21150?6 5) Millman, J., Halkias, Ch.C.: Electronic devices and circuits. McGraw-Hill, New York, 1967

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test, písemná práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
516-0512 BF Bakalářská fyzika Doporučená
516-0898 BF-AFM Bakalářská fyzika pro AFM Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. PASIVNÍ ELEKTRONICKÉ PRVKY - REZISTORY Fyzikální základ rezistoru, vlastnosti rezistorů, možnosti zapojení, konstrukce, výrobní postupy, výrobní řady, použití v praxi. 2. PASIVNÍ ELEKTRONICKÉ PRVKY - KONDENZÁTORY Fyzikální základ kondenzátoru, vlastnosti kondenzátorů, možnosti zapojení, konstrukce, výrobní postupy, výrobní řady, použití v praxi. 3. PASIVNÍ ELEKTRONICKÉ PRVKY - INDUKČNOSTI Fyzikální základ prvků s vlastní indukcí, vlastnosti indukčností, možnosti zapojení, konstrukce, výrobní postupy, použití v praxi. 4. AKTIVNÍ ELEKTRONICKÉ PRVKY VAKUOVÉ - ELEKTRONKA Termoemise, usměrňování a urychlování nábojů v elektrickém poli, dioda, mřížky a jejich funkce, funkce elektronek v obvodech, speciální elektronky obrazovka, fotonka), použití elektronek v praxi. 5. AKTIVNÍ ELEKTRONICKÉ PRVKY POLOVODIČOVÉ - DIODA Polovodiče typu P a N, PN přechod za termodynamické rovnováhy, PN přechod pod napětím, typy polovodičových diod, použití v praxi. 6. AKTIVNÍ ELEKTRONICKÉ PRVKY POLOVODIČOVÉ - TRANZISTOR Základ funkce tranzistoru, konstrukce tranzistorů, výhody a nevýhody uvedených konstrukcí, použití tranzistorů v praxi. 7. FOTOELEKTRICKÉ PRVKY Princip činnosti fotoelektrických prvků, fotoodpor, fotodioda, fototranzistor, led diody, laserové diody, použití fotoelektrických prvků v praxi. 8. SPECIÁLNÍ ELEKTRONICKÉ PRVKY Elektronické prvky se změnou vlastností buzenou jinými poli než elektrickým nebo elektromagnetickým - např. mechanickým silovým polem (tlakovým, vibračním), tepelným polem, magnetickým polem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Písemka Písemka 24  12
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 9  5
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 27  14
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku