516-0863/01 – Optické diagnostické metody (ODM)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s obecnými zákonitostmi užití optického záření v měřicích metodách a různými způsoby měření s důrazem na využití při měření topografie povrchu vzniklého různými technologiemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu, jehož součástí je přednáška, teoretické cvičení i laboratorní měření, budou rozvíjeny základní znalosti z optiky při použití optických diagnostických metod. Půjde o metody měření indexu lomu, změny fáze a změny polarizačního stavu, resp. měření délek, posunutí a topografie povrchu. Dále půjde o metody založené na interakci optického záření s prostředím, kdy nositelem informace je spektrum záření. V několika laboratorních měřeních bude demonstrováno praktické použití některých metod. Půjde o měření indexu lomu pomocí refraktometrů a polarizačního reflektometru, měření vzdálenosti pomocí Michelsonova interferometru a měření spekter pomocí kompaktního spektrometru.

Povinná literatura:

Fuka, J., Havelka, B., Optika. SPN, Praha, 1961; Brož, J.: Základy fyzikálních měření. SPN, Praha, 1961; Sochor, V.: Lasery a koherentní svazky. Academia, Praha 1990; Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika 4. Elektromagnetické vlny – optika – relativita. Vyd. 1., Praha: Vutium a Prometheus, 2001.

Doporučená literatura:

Sequens, J.: Technika zobrazení fyzikálních polí. Academia, Praha, 1980; Bouška, V., Kašpar, P.: Speciální optické metody. Academia, Praha, 1983; Hariharan, P.: Optical Interferometry. Academic Press, New York, 1985; Pluta, M.: Advanced Light Microscopy. PWN, Warszava, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Měření indexu lomu a fázových změn - Fotometrie - Optická mikroskopie - Měření topografie povrchu - Měření délek a jejich změn - Měření rychlosti - Stanovení průběhu fyzikálních polí - Spektroskopie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55  10
        Zápočet Zápočet 45  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku