516-0865/01 – Ultrazvukové diagnostické metody (AKU)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL30 doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat základní poznatky z oblastí klasické fyziky - kmitání, vlnění. Seznámit se se základními akustickými veličinami. Prostudovat fyziologickou akustiku. Získat poznatky o stavební akustice, prostorové akustice, akustických materiálech. Seznámit se s elektroakustickými měniči. Sumarizovat získané vědomosti a znalosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět patří do skupiny předmětů tvořících odborný profil studenta. Navazuje na znalosti studenta ze základního kurzu fyziky. Tyto znalosti jsou dále v přednáškách rozvíjeny v oblasti mechanického vlnění a šíření mechanického vlnění v materiálu, především vlnění ultrazvukového. Získané vědomosti jsou pak použity při praktické aplikaci zjišťování vad materiálu pomocí ultrazvukových diagnostických metod. Cvičení jsou praktická. V praktických cvičeních jsou teoretické znalosti studenta aplikovány pomocí moderních ultrazvukových diagnostických přístrojů na skutečných vadách v kovových a nekovových polotovarech a výrobcích. Předmět má aplikační zaměření.

Povinná literatura:

1. Fyzikální měření, kol., Ostrava1993 2. ČSN 010115 názvosloví v metrologii 3. Nedestruktivní zkoušení materiálu – Praktická část (PTS – Josef Solnař) 4. Obraz, J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem. SNTL, Praha, 1989

Doporučená literatura:

1. Sylabus: Úvod do teorie fyzikálního měření 2. Kapoun, K. Wyslych, P.: Vybrané kapitoly moderní technické fyziky, VŠB, Ostrava, 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné a ústní zkoušení během semestru. Zpracování semestrálních prací.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: 1. Fyzikální princip ultrazvuku 2. Zdroje a přijímače ultrazvuku 3. Princip a metody zkoušení ultrazvukem 4. Ultrazvukové sondy 5. Ultrazvukové impulsové přístroje 6. Příprava zkoušení 7. Kalibrace 8. Nastavení časové základny 9. Technika zkoušení 10.Měření tloušťky 11.Zkoušení plechů, tyčí, trubek 12.Protokol, inspekční zpráva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55  27
        Zápočet Zápočet 45  22
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku