516-0867/02 – Měření fyzikálních veličin II (MFVII)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michal LesňákGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Modifikovat získané poznatky v předmětu Úvod do fyzikálního měření pro měření vybraných fyzikálních veličin Analyzovat výsledky provedených měření z oblasti elektřiny a magnetismu

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je koncipován jako praktikum. Využívá teorie měření fyzikálních veličin vyučované v předmětu Úvod do fyzikálního měření, a to zejména metodiku zpracování výsledků měření při měření vybraných veličin z oblasti mechaniky, termiky a elektřiny a magnetismu.

Povinná literatura:

1. Kopečný,J.,Mádr,V.,Pištora,J.,Fojtek,A.,Foukal,J.: Fyzikální měření. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999 2. Brož,J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1967 3. Fajt,V.: Elektrická měření. SNTL, Praha 1987

Doporučená literatura:

1. Kopečný,J.,Mádr,V.,Pištora,J.,Fojtek,A.,Foukal,J.: Fyzikální měření. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999 2. Brož,J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1967 3. Fajt,V.: Elektrická měření. SNTL, Praha 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Měření elektromotorického napětí galvanického článku kompenzační metodou. 2. Měření elektrického odporu a) definiční metodou, b) můstkovou metodou, c) multimetrem. 3. Měření voltampérových charakteristik polovodičové diody. 4. Měření měrného náboje elektronu. 5. Měření teplotního odporového součinitele kovu a polovodiče. 6. Měření rezonanční křivky sériového obvodu RLC. 7. a) Kalibrace tónového generátoru, b) Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. 8. Měření Hallovy konstanty a pohyblivosti nosičů náboje kovového vzorku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Laboratorní práce Laboratorní práce 80  40
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku