516-0870/02 – Praktikum z fyzikální diagnostiky (PFD)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity6
Garant předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Změřit laboratorní úlohy z oboru nedestruktivní zkoušení materiálů ve speciální laboratoři Institutu fyziky

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se všemi metodami používanými na Institutu fyziky. V návaznosti na praxi studují souvislost nedestruktivního testování materiálu NDT) a výroby, využití nedestruktivního zkoušení již při výrobě, zejména pak určování vad povrchu materiálu.

Povinná literatura:

1. Fyzikální měření, kol., Ostrava1993 2. ČSN 010115 názvosloví v metrologii 3. Obraz, J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem. SNTL, Praha, 1989

Doporučená literatura:

1. Sylabus: Úvod do teorie fyzikálního měření 2. Odborné články a texty zadané vedoucími laboratoří, doktorské a diplomové práce pracovníků Institutu fyziky. 3. Nedestruktivní zkoušení materiálu – Praktická část (PTS – Josef Solnař)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola připravenosti na cvičení - písemně a ústně. Kontrola zpracování měření - laboratorní deník. Odevzdání protokolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost základů kapilárních jevů, akustiky, elektřiny a magnetismu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úlohy z nedestruktivního testování materiálu NDT: 1. Stanovení délky, šířky , výšky a hmotnosti měřeného tělesa s vyhodnocením nejistot měření 2. Stanovení velikosti hustoty měřeného tělesa s vyhodnocením nejistoty měření 3. Stanovení závislosti vlnové délky akustického vlnění na nastavitelné frekvenci při konstantní rychlosti šíření zvuku ve vzduchu s vyhodnocením nejistoty měření 4. Měření součinitele akustické pohltivosti materiálů metodou stojatých vln 5. Měření hladiny intenzity a spektrálního složení zvuku hlukoměrem 6. Stanovení polohy a rozsahu vady v materiálu pomocí ultrazvukové defektoskopické metody 7. Měření frekvence kmitů akcelerometrem 8. Měření drsnosti povrchu materiálu optickou metodou 9. Magnetická prášková kontrola materiálů a) kombinovanou magnetizací b) ručním elektromagnetem 10.Odmagnetování materiálu demagnetizačním tunelem 11.Měření velikosti zbytkového magnetického pole 12.Měření intenzity UV záření a bílého světla 13.Stanovení směru magnetického pole 14.Měření kvality magnetické suspenze ASTM baňkou a MTU měrkou 15.Stanovení vad povrchu materiálu kapilární metodou 16.Vyhodnocení zkoušek a) fotodokumentace digitálním přístrojem b) zpracování na notebook c) možnost tisku protokolů o měření

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Laboratorní práce Laboratorní práce 30  15
        Projekt Projekt 30  15
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku