516-0876/01 – Jaderná fyzika (JF)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Nastudovat základní pojmy, týkající se struktury atomů Analyzovat modely atomů z hlediska klasické a kvantové fyziky Popsat průběh jaderných přeměn a jejich aplikace v jaderné technice

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na předměty Fyzika I a Fyzika II, zejména pak na předmět Kvantová fyzika. Prohlubuje znalosti z elementárních částic a atomu jako složené částice (symetrická a asymetrická vlnová funkce). Klasická a kvantová teorie rozptylu, vlastnosti a modely atomového jádra tvoří těžiště předmětu (jádro atomu). Detailní popis jaderných přeměn (mononukleárních, binukleárních a multinukleárních) je nutný ke studiu jaderné energetiky, kam patří štěpení a syntéza jader a řízené termojaderné reakce (zrcadlové nádoby, tokamak, pinch - efekt, elektronový svazek a laserové plazma). Na předmět navazují experimentální metody jaderné fyziky v aplikačních předmětech diagnostických metod a defektoskopie.

Povinná literatura:

1. Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky, Praha, Academia 1978 2. Usačev, A. a kol.: Experimentálna jadrová fyzika, Bratislava, Alfa, Praha SNTL 1982 3. Mayer - Kuckuk, T.: Atomová a jaderná fyzika, Praha SPN 1979 4. Mádr, V.: Fyzika II - doplněk. Elementární částice, atomové jádro jaderné reakce a jaderná energetika. VŠB Ostrava 5. Mádr, V., Knejzlík, M., Kopečný, J., Novotný, I.: Fyzikální měření, SNTL Praha, 1991

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

samostatná a průběžná příprava na výuku, zpracování přiděleného tématu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Elementární částice (interakce, vlastnosti, klasifikace, struktura). 2. Atom jako složená částice (struktura, elektronový obal, - složitějších atomů). 3. Jádro atomu (teorie rozptylu, vlastnosti atomového jádra, modely atomového jádra). 4. Jaderné přeměny (stabilní a nestabilní izotopy, rozpadový zákon, vícejaderné přeměny) 5. Jaderná energetika (uvolňování jaderné energie, štěpení jader, syntéza jader) Laboratorní úlohy: 1. Charakteristika Geigerova-Müllerova detektoru 2. Studium elektron-pozitronové anihilace 3. Ověření statistického charakteru přeměnového zákona 4. Ověření poločasu rozpadu Ba 5. Určení hmotnostního součinitele zeslabení záření beta Kr Úlohy jsou měřeny ve specializované laboratoři atomové fyziky na Přírodovědecké fakultě Palackého Univerzity OLOMOUC.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku