516-0877/01 – Počítačové modelování (PM)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity2
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michal LesňákGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
MAD20 prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy při modelování fyzikálních procesů Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé fyzikální jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Interpretovat modely pro jednoduché fyzikální modely

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu Počítačové modelování je seznámení s metodami realizace simulačních modelů dynamických systémů. Postupně jsou probírány metody potřebné k realizaci modelu na číslicovém počítači. V rámci předmětu se řeší praktické úlohy modelování tepelných, elektromagnetických a mechanických úloh. Jsou podány základní informace o simulačních programech, na cvičeních se řeší simulační úlohy v programu MATLAB – Simulink a ANSYS.

Povinná literatura:

1. Kolář, V., Němec, I., Kanický, V.: FEM principy a praxe metody konečných prvků 2. Ansys Help System (podle aktuální verze programu) 3. Ansys User's Guide (podle aktuální verze programu) 4. ZÍTEK, P. & PETROVÁ, R. Matematické a simulační modely. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996. 128 s. ISBN 80-01-01524-6. 5. Neuschl Š. a kol.: Modelovanie a simulacia, Bratislava ALFA-SNTL, 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 80  0
        Písemka Písemka 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku