516-0889/01 – Obchodní a průmyslová legislativa (OaPL)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuIng. Hana Martiníková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Petr Jandačka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
JAN81 Mgr. Petr Jandačka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student charakterizuje základní právní předpisy týkající se obchodního práva, zejména obchodní společnosti. Studen se orientuje v pojmech týkajících se ochrany duševního vlastnictví vztahující se k průmyslovému vlastnictví. Student aplikuje poznatky týkající se autorského práva, vytváření děl, jejich ochrany a využívání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti v předmětu získají základní přehled o obchodním právu. Seznámí se s legislativou spojenou s ochranou průmyslového vlastnictví, základními pojmy z oblasti průmyslového vlastnictví jako je patent, užitný vzor, ochranná známka, průmyslový vzor apod. Prakticky se seznámí s formuláři Úřadu průmyslového vlastnictví a psaním přihlášek pro tento úřad.

Povinná literatura:

1) Obchodní zákoník 513/1991 sb. (viz "portal.gov.cz" - odkaz Zákony) 2) Zákony související s ochranou průmyslového vlastnictví - http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/narodni/zakony.html 3) Vyhlášky související s ochranou průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/narodni/vyhlasky.html

Doporučená literatura:

1) Metodiky ÚPV (viz. UPV – průmyslová práva – vynálezy, užitné vzory – metodiky) 2) Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/vynalezy-patenty/Instrukce-predsedy-UPV.html)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznámení se se základními právními předpisy týkajícími se obchodního práva, zejména obchodní společnosti. Studium základních pojmů průmyslového práva, zejména průmyslového vlastnictví k nehmotným statkům. Seznámení s autorským právem, vytvářením děl, jejich ochranou a využíváním.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku